Als je voor het huwelijk niet naar de notaris gaat, dan ben je in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden gezamenlijk zijn. Wil je dit niet, dan moet je voorafgaand aan het huwelijk afspraken maken over deze bezittingen en schulden. Deze afspraken worden ook wel huwelijkse voorwaarden genoemd. Maar wat zijn nou precies de verschillen tussen huwelijkse voorwaarden en gemeenschap van goederen en welke uitzonderingen gelden er?

Gemeenschap van goederen

Bij gemeenschap van goederen wordt alles op het moment van het trouwen gemeenschappelijk. Ook alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk erbij komen, worden van jullie samen. Je moet dit maar net willen, want het kan grote financiële gevolgen opleveren. Toch zijn er een paar uitzonderingen op de regel op te noemen waarin er geen sprake is van gemeenschap van goederen. Als je een erfenis ontvangt en diegene die overlijdt heeft in zijn testament bepaald dat de erfenis alleen voor jou is, dan valt de erfenis buiten de gemeenschap van goederen. Dit heet ook wel een uitsluitingsclausule. De andere uitzondering is wanneer goederen op een bijzondere manier verbonden zijn aan één van jullie beiden, de zogenaamde verknochte goederen. Een voorbeeld hiervan is smartengeld dat verkregen is na een ongeluk.

Huwelijkse voorwaarden

Als je trouwt onder huwelijkse voorwaarden dan moeten de afspraken schriftelijk worden vastgelegd bij de notaris. Meestal wordt ervoor gekozen om de huwelijkse voorwaarden vast te leggen, omdat er een verschil zit in het vermogen van jullie beiden, één van jullie schulden heeft of omdat één van jullie beiden de financiële risico’s meedraagt van een eigen bedrijf. In de voorwaarden kan je dus regelen wat er wel en niet samenvloeit in het gemeenschappelijk vermogen.

Huwelijkse voorwaarden opstellen bij de notaris

Het opstellen van de huwelijkse voorwaarden gebeurt bij de notaris. Maar wat moet je nou eigenlijk allemaal vastleggen? Uiteraard is iedere situatie weer anders, dus vindt er eerst een adviesgesprek plaats over wat van toepassing is in jouw situatie. De ene huwelijkse voorwaarden zijn de andere niet, want je kan immers zelf bepalen wat er in deze voorwaarden wordt opgenomen. Daarom is het belangrijk om na te denken over de verschillende mogelijkheden van huwelijkse voorwaarden.

Verschillen in huwelijkse voorwaarden

Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om bij de notaris vast te leggen dat iedere vorm van gemeenschap wordt uitgesloten, de zogenaamde koude uitsluiting. In de praktijk komt dit niet zo vaak voor omdat één van jullie beiden dan erg benadeeld kan worden. In veel situaties wordt er gekozen voor een mengvorm waarbij er bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met bepaalde goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen. Een andere vorm is een aanvulling op de huwelijkse voorwaarden met verrekenbedingen. Dit betekent dat winst en verlies tijdens of na het huwelijk wordt verrekend met elkaar.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This