De hypotheek die je afsluit voor de aankoop van je huis is meestal hoger dan de marktwaarde van de woning die je koopt. Dit komt door de kosten koper: kosten als overdrachtsbelasting en notariskosten. Momenteel kun je daarom meer lenen dan het huis dat je koopt waard is, maar door strengere hypotheekregels zal dit binnenkort niet meer mogelijk zijn.

Hypotheekverstrekkers zullen je bij dit soort gevallen verplichten om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten. Als je deze afsluit en je komt te overlijden, keert de verzekeraar een bedrag uit waar (een deel van) de hypotheek mee kan worden afgelost.

Berekenen overlijdensrisicoverzekering

Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) (link) moet je dat deel van de hypotheek dat hoger is dan 80% van de woningwaarde afdekken met een overlijdensrisicoverzekering. Zonder NHG is dit meestal een grens tussen de 50 en 80%. Het te verzekeren bedrag kun je als volgt berekenen:

Hoogte van je hypotheek – (marktwaarde van je woning x verplichte percentage boven de marktwaarde)

Rekenvoorbeeld

Als je een woning koopt van 200.000 euro en daarbij een hypotheek afsluit van 204.000 euro, dan zal het verzekerde bedrag op de overlijdensrisicopolis 44.000 euro bedragen (204.000 – (200.000 x 0,8 = 160.000)). Toch is het ook in dit geval verstandig om een verzekering te nemen: je ontzorgt nabestaanden in geval van overlijden. Zij kunnen niet meer te maken krijgen met een schuldrest van je hypotheek.

Verpanden van de verzekering

Een overlijdensrisicoverzekeraar keert een bedrag uit als de verzekerde voor een bepaalde datum komt te overlijden. Dit bedrag wordt meestal uitgekeerd aan nabestaanden. Zij kunnen het geld dan gebruiken voor het aflossen van een hypotheek, maar het geld kan ook op een spaarrekening worden gezet als extra reserve. Het is echter ook mogelijk dat de hypotheekverstrekker je vraagt om de overlijdensrisicoverzekering te verpanden. Bij overlijden zal het bedrag dan rechtstreeks aan de geldverstrekker worden overgemaakt. Je bent altijd vrij om je eigen overlijdensrisicoverzekeraar te kiezen. Daarnaast is koppelverkoop verboden: je kunt niet worden verplicht om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij je hypotheekverstrekker.

Tips bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering

Let altijd op of de verzekeraar geen en bloc clausule in de polisvoorwaarden heeft opgenomen. Deze clausule geeft een verzekeraar het recht om de voorwaarden gedurende de looptijd te veranderen: dit pakt meestal niet in jouw voordeel uit.

Als je wilt voorkomen dat je partner erfbelasting over de uitkering moet betalen, kies dan voor kruislings verzekeren. Daarbij staan jij en je partner allebei als verzekeringsnemer op de polis en betalen jullie elkaars premie. De belastingdienst zal in dat geval de uitkering niet als erfenis zien.

Door: Thomas van Campenhout, uitvaartnet.nl

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This