De Omgevingswet, die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, zal vanaf 1 januari 2024 worden ingevoerd. Deze wet, die in 2016 is aangenomen, is een belangrijk moment in het omgevingsrecht omdat het 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet bundelt. Hierdoor worden procedures gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en beslistermijnen in veel gevallen versneld. De wet introduceert tevens een digitaal stelsel en een digitaal loket dat helpt bij het inzichtelijk maken van geldende regels en het aanvragen van vergunningen.

Het doel van de Omgevingswet is versnippering tegengaan van verschillende wetten voor ruimtelijke ordening. Deze wetten zijn van belang bij onder meer de overdracht van vastgoed. Zo zou het makkelijker moeten worden om vergunningen aan te vragen. 

De Omgevingswet bevordert een samenhangende aanpak van de leefomgeving, biedt ruimte voor lokaal maatwerk en zorgt voor betere en snellere besluitvorming. Bovendien wordt participatie gestimuleerd door burgers en ondernemers te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Het Rijk, bedrijfsleven en koepels van provincies, gemeenten en waterschappen hebben unaniem achter de invoeringsdatum van 1 januari 2024 gestaan na een nieuwe serie testen die hebben aangetoond dat het onderliggende digitale stelsel technisch voldoende gereed is.

Op verzoek van de Eerste Kamer zal de participatie van burgers in het nieuwe stelsel verder worden geconcretiseerd en zal er een voorlichtingstraject worden gestart voor hen en het bedrijfsleven.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This