De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met het wetsvoorstel verbetering functioneren VvE’s. Door de aanname van dit voorstel is een Vereniging van Eigenaren (VvE) straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren.

Reservering

De reservering van het bedrag is bedoeld voor onderhoud van het appartementsgebouw, bijvoorbeeld vernieuwing van het dak. De VvE kan kiezen: de jaarlijkse reservering moet of 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw zijn of het bedrag wordt vastgesteld volgens het meerjarigonderhoudsplan (MJOP).

Wat is een meerjarigonderhoudsplan?

Het doel van een meerjarigonderhoudsplan is het verspreiden van het onderhoud en de kosten ervan over een aantal jaren. In dit plan wordt dan ook beschreven welk onderhoud in welk jaar tegen welke kosten verricht moet worden.

Rekening

De reservering moet op een afzonderlijke bankrekening gestort worden die op naam staat van de VvE. Eigenaren kunnen er ook voor kiezen om per keer het onderhoud te betalen en af te zien van een onderhoudsfonds. Dit kan echter alleen als vier vijfde van de eigenaren hiermee instemt. Dit zal vooral voorkomen bij kleine VvE’s.

Lening

Door de aanname van het wetsvoorstel wordt het ook mogelijk dat een VvE een lening aan kan gaan ten behoeve van het gebouw. Het aandeel van de appartementseigenaar in deze schuld gaat bij overdracht van het appartement over op de nieuwe eigenaar.

Tijd

Nu het wetsvoorstel is aangenomen heeft iedere VvE 3 jaar de tijd om aan de eisen te gaan voldoen.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This