Als je een eigen bedrijf gaat oprichten, kun je kiezen voor een besloten vennootschap (bv) als rechtsvorm. Een bv is een rechtspersoon die zelfstandig deelneemt aan het rechtsverkeer en dus zelf overeenkomsten kan aangaan en bezittingen en schulden kan hebben. Op onze site vind je meer informatie over de bv in een video. Een mogelijkheid is om je eenmanszaak om te zetten in een bv. Zoals we al bespraken in het tweede deel van dit drieluik ben je bij de bv meestal niet persoonlijk aansprakelijk voor je bedrijf. Dat kan belangrijk zijn als je bijvoorbeeld personeel wilt aannemen of als je een groter pand wilt huren. Maar hoe zet je een eenmanszaak nu om in een bv? In een paar stappen zullen we dat in deze blog toelichten.

1. Overgangstijdstip

Bespreek met je accountant vanaf welke dag het bedrijf voor rekening van de bv moet komen, het meest handig is om 1 januari aan te houden.

2. Belastingen

Ook is het handig om je te laten adviseren over de belastingen bij de omzetting van je bedrijf in een bv. Hierbij heb je de keuze tussen ‘ruisend’ of ‘geruisloos’ omzetten. Ruisend omzetten betekent dat de belastingdienst de omzetting als een verkoop van je bedrijf zal behandelen. De kans is groot dat je in dit geval inkomstenbelasting moet betalen. Als je het betalen van die belasting uit wil stellen dan kies je voor een geruisloze omzetting. Het is belangrijk om je hierover te laten adviseren, hierbij moet je je namelijk wel aan een aantal voorwaarden houden.

3. De notaris

Neem zo snel mogelijk contact op met de notaris. De notaris kan advies geven over de inhoud van de statuten van de bv en een ontwerp maken van de oprichtingsakte. Ook kan de notaris meedenken over wat verder geregeld moet worden binnen het bedrijf en aangaande persoonlijke zaken. De notaris kan je hiermee helpen.

4. Planning

De omzetting is het eenvoudigst als de bv voor 1 juli wordt opgericht. Als je als overgangstijdstip 1 januari aanhoudt, vergeet dan niet deze belangrijke data:

– 1 april: voor 1 april moet er misschien een intentieverklaring zijn (ruisende inbreng).

– 1 juli: vanaf 1 juli heb je voor de oprichting van de bv tussentijdse cijfers nodig.

– 1 oktober: voor deze dag moet de intentieverklaring er zijn (geruisloze inbreng).

– 1 april volgend jaar: voor deze dag moet alles geregeld zijn.

5. Praktische zaken

Bereid je bedrijf voor op de overgang naar de bv, hiervoor moeten praktische zaken geregeld worden met je bank, je werknemers, je verhuurder, je klanten en je toeleveranciers. Zij krijgen immers te maken met een bv in plaats van je eenmanszaak. Met een bv krijg je tevens een nieuw kvk-nummer en een nieuwe naam, hou ook hier rekening mee.

6.Financiële documenten

Bij de oprichting van de bv heb je twee financiële documenten nodig: een inbrengbalans en een beschrijving van de inbreng. De inbrengbalans wordt opgesteld op het overgangstijdstip. De beschrijving van de inbreng mag maximaal 6 maanden oud zijn. Bij een oprichting voor 1 juli kunnen beide documenten uitgaan van de situatie per 1 januari als dit je overgangstijdstip is.

7. Wat de notaris verder kan doen

Bij het oprichten van de bv maakt de notaris een aandeelhoudersregister voor jouw bv. Ook zorgt de notaris voor de inschrijving van de bv bij de Kamer van Koophandel en de uitschrijving van de eenmanszaak.

8. Toekomst

De eenmanszaak is na het volgen van deze stappen omgezet in een bv. Wat is de volgende stap voor jouw bedrijf? Je kan altijd contact opnemen met je notaris om te kijken wat de mogelijkheden zijn in de toekomst.

Ben je van plan om je eenmanszaak om te zetten in een bv, wil je graag meer informatie over rechtsvormen of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This