De Nederlandse Vereniging van Banken heeft ermee ingestemd dat banken niet altijd een verklaring van erfrecht verlangen als een echtgenoot overlijdt.

Als de overledene geen testament heeft opgesteld en het totale saldo van alle bankrekeningen van de overledene lager is dan € 100.000,00 kan de langstlevende echtgenoot na ondertekening van een formulier en onder overlegging van een aantal documenten (akte van overlijden en een verklaring van het Centraal Testamentenregister) de beschikking krijgen over de bankrekening(en) van de overledene. Op het formulier moet de van de bank moet langstlevende echtgenoot een aantal verklaringen afleggen, zoals:

 

  • hij/zij zal de nalatenschap niet verwerpen;
  • hij/zij is krachtens het wettelijke erfrecht als enige gerechtigd tot de goederen van de nalatenschap;
  • hij/zij zal de wettelijke verdeling niet ongedaan maken;
  • hij/zij is ermee op de hoogte dat de bank niet adviseert over de juridische en fiscale gevolgen van het overlijden;
  • hij/zij vrijwaart de bank voor alle gevolgen die uit het gebruik van de bankrekening(en) voortvloeien.
Share This