In een eerder blog gaven we al uitleg over het verschil tussen een testament en een levenstestament. Het opstellen van een levenstestament heeft als voordeel dat jij zelf bepaalt wie voor jou beslissingen mag nemen als je zelf niet meer toe in staat bent.

Machtigen

In veel gevallen is de gemachtigde de echtgenoot van degene die het levenstestament opstelt. Maar wat als ook je echtgenoot wilsonbekwaam wordt? In dat geval moet er alsnog iemand anders aangewezen worden als gemachtigde. Hierbij ben je afhankelijk van mensen om je heen, maar vooral van de rechter die uiteindelijk bepaalt wie er over je vermogen en je leven beslissingen mag nemen.

Onenigheid

Ook komt het weleens voor dat familieleden denken dat de gemachtigde niet handelt naar de belangen van de persoon die wilsonbekwaam is geworden. Door zulke situaties kan er onenigheid binnen een familie ontstaan. Iedereen heeft natuurlijk het beste met je voor, maar ieder familielid heeft ook zijn of haar eigen mening. Zulke situaties pakken niet altijd goed uit en kunnen ook bij de rechter terechtkomen.

Meerdere gemachtigden benoemen

Als bovengenoemde situaties ontstaan, is het aan de rechter om te bepalen wie je mentor en bewindvoerder worden. Een mentor gaat over je verzorging, een bewindvoerder over je financiën. Wanneer een rechter deze personen benoemt, zijn dit vaak professionele mensen. Om dit te voorkomen, kun je in je levenstestament ook een tweede gemachtigde benoemen die zich over jou ontfermt als de eerste gemachtigde dit niet meer kan of mag. Het is zelfs mogelijk om een derde en vierde gemachtigde te benoemen.

Regel op tijd je levenstestament

Het blijft in de eerste plaats belangrijk om je levenstestament op tijd te regelen. Als je eenmaal wilsonbekwaam bent verklaard, dan is dit niet meer mogelijk.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This