In het tweede kwartaal van dit jaar passeerden notarissen ruim 488.500 akten. Dat zijn er 9.200 meer (bijna 2 procent) dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal akten met bijna 21.000 akten, een toename van 4,5 procent. Belangrijkste stijgers zijn hypotheekakten en (levens)testamenten. Het aantal overdrachtsakten en oprichtingsakten van besloten vennootschappen nam af. Het totaal aantal akten ligt halverwege dit kalenderjaar ruim 1,5 procent lager dan een jaar eerder.

De stagnerende woningmarkt is terug te zien in het aantal overdrachtsakten dat notarissen afgelopen half jaar passeerden. Zowel in het eerste (-20 procent) als in het tweede kwartaal (-9 procent) liggen die aantallen lager dan in de vergelijkbare kwartalen vorig jaar. Het aantal hypotheekakten daarentegen is na een daling met 6 procent in het eerste kwartaal een kwartaal later opnieuw gestegen, met ruim 11 procent. De verwachting is wel dat die stijging afneemt, nu de hypotheekrente sterk stijgt en ook oversluiters afzien van een nieuwe hypotheek.

Familiepraktijk floreert

Notarissen met een familiepraktijk hebben het drukker dan ooit. Het aantal testamenten en levenstestamenten dat zij de afgelopen 3 maanden passeerden ligt met bijna 7 respectievelijk 18 procent fors hoger dan in het tweede kwartaal 2021. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar is die stijging minder sterk. Het aantal testamenten nam met 3,5 procent toe en het aantal levenstestamenten bleef nagenoeg gelijk. Samenlevingscontracten zijn uit. Dat aantal nam met ruim 8 procent af vergeleken met vorig jaar.

Ondernemingsrechtpraktijk in de mineur

In de ondernemingsrechtpraktijk stagneert de opgaande lijn van het aantal oprichtingsakten voor een besloten vennootschap. Waren die cijfers voor het eerste kwartaal van 2022 en 2021 nog redelijk vergelijkbaar, in het tweede kwartaal is dat aantal vergeleken met vorig jaar fors afgenomen (-13 procent). Ook de levering van aandelen laat een daling zien, zij het minder sterk (-3 procent).

Bron: KNB

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This