In deze blogreeks bespreken we een aantal moeilijke notaristermen. De notaris gebruikt deze niet voor niets: de betekenis van deze woorden ligt vast, zodat naderhand geen discussie kan ontstaan. Dit keer leggen we uit wat ‘coöptatie’ is.

 

Betekenis

Met coöptatie wordt een regeling bedoeld waarbij het bestuur zichzelf kiest, in plaats van een extern orgaan. De reeds zittende leden van een bestuur kiezen in dit geval dus zelf nieuwe leden.

 

Stichting

Coöptatie komt vaak voor bij het bestuur van een stichting, omdat stichtingen vaak maar één orgaan hebben: het stichtingsbestuur. In dit geval benoemt het bestuur zichzelf en treden bestuurders pas af wanneer het bestuur daartoe besluit, wanneer aftreden volgt uit de statuten of wanneer bestuursleden hier zelf voor kiezen. Verder wordt een coöptatie-regeling soms gebruikt bij studentenhuurwoningen.

 

Woning

In het huurrecht houdt coöptatie in dat huurders van een woning met elkaar een nieuwe huurder kiezen voor een vrijgekomen ruimte in de woning. Vooral in studentenhuurwoningen komt deze regeling vaak voor. Het recht van coöptatie bestaat in dat geval soms al jaren zonder dat dit ooit schriftelijk is vastgelegd.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This