In deze blogreeks bespreken we een aantal moeilijke notaristermen. De notaris gebruikt deze niet voor niets: de betekenis van deze woorden ligt vast, zodat naderhand geen discussie kan ontstaan. In deze blog zullen we uitleggen wat met de term ‘codicil’ wordt bedoeld.

Doorgaans leg je, samen met een notaris, in een testament vast wie je erfgenamen zijn en wat je ze wilt nalaten. Als je geen testament opstelt, bepaalt de wet wie jouw erfgenamen zijn. Een andere manier van nalaten is nalaten via een codicil. De mogelijkheden van een codicil zijn beperkter, maar je hoeft er niet voor naar de notaris.

Wat is een codicil?

Een codicil is een handgeschreven testament, waarin je kleding, sieraden of inboedel aan iemand kan nalaten. Het document is rechtsgeldig; wat erin beschreven staat, moet worden nagevolgd. Wel is het alleen geldig als het zelf en met de hand is geschreven en voorzien is van datum en handtekening.

Regels maken

Er gelden een aantal strenge regels voor het maken van een codicil, namelijk:

  1. Het codicil moet helemaal handgeschreven zijn.
  2. Onder het codicil moet je handtekening staan en je moet het codicil ook dateren.
  3. Kleren en ‘lijfstoebehoren’ kunnen in hun geheel worden gelegateerd. Sieraden, boeken, schilderijen moeten stuk voor stuk worden genoemd. Dat laatste geldt ook voor je inboedel.

Herroeping

Het wijzigen van een codicil is mogelijk door een nieuw codicil te maken en het oude te vernietigen (inclusief een eventuele kopie). Een codicil kan ook herroepen worden met een testament.

Het opzettelijk vernietigen van een codicil zonder toestemming van de erflater is een misdrijf; de erfgenaam zal hierdoor zijn erfgenaamschap verliezen.

Voorbeeld van een codicil

Ik, ondergetekende, Jan Jongsma, wonende te Groningen, Winschoterdiep 36, geboren 3 maart 1955, legateer aan:

Mijn zoon Tim, mijn horloge met gouden uurwerk en cognackleurige band.

Ondertekend te Groningen 27 september 2021,

J. Jongsma

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This