In deze blogreeks bespreken we een aantal moeilijke notaristermen. De notaris gebruikt deze niet voor niets: de betekenis van deze woorden ligt vast, zodat naderhand geen discussie kan ontstaan. Dit keer leggen we uit wat een ‘curator’ is.

 

Wat is een curator?

Een curator is een persoon die door de rechter is aangewezen om de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon te beheren. Dit kan in twee verschillende situaties voorkomen: bij curatele of bij insolventie.

 

Curandus

Iemand die onder curatele is gesteld, wordt ‘curandus’ genoemd. In dit geval is de curator de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus en behartigt de belangen van deze persoon. Hierbij neemt de curator beslissingen over de financiële zaken en de persoonlijke verzorging. Dit betekent dat de curator beslissingen neemt over geld en goederen, maar ook over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de curandus.

 

Insolvent

Als een rechtspersoon of een natuurlijke persoon niet langer aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen, wordt dat insolvent genoemd. Als daarvoor geen oplossing kan worden gevonden, dan rest een procedure om alle bezittingen te gelde te maken: faillissement. In dat geval zal door de rechter een curator worden aangesteld. Deze curator behartigt de belangen van de schuldeisers en liquideert de failliete boedel en probeert er zo mogelijk voor te zorgen dat de schuldeisers toch nog een gedeelte van hun vordering uitgekeerd krijgen.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This