De notaris gebruikt soms moeilijke woorden. Dat is niet voor niets: de betekenis van deze woorden ligt vast, zodat naderhand geen discussie kan ontstaan. In deze blog zullen we uitleggen wat met de term ‘versterferfrecht’ wordt bedoeld.

Wat is het versterferfrecht?

Wanneer iemand komt te overlijden en diegene heeft geen testament opgesteld, geldt het versterferfrecht. Er gelden dan standaardregels over wie de erfgenamen zijn. De wet verdeelt de mogelijke erfgenamen in groepen: telkens wanneer geen familielid aanwezig is in de eerste groep komt een familielid uit de volgende groep in aanmerking als erfgenaam.

Regels voor het versterferfrecht

De volgende regels gelden voor het versterferfrecht:

  • Getrouwd of geregistreerd partnerschap zonder kinderen: Ben je getrouwd of geregistreerd partner en heb je geen kinderen, dan is je echtgenoot/partner de enige erfgenaam.
  • Getrouwd of geregistreerd partnerschap mét kinderen: Als je én getrouwd of geregistreerd partner bent én je hebt kinderen, dan erft ieder een gelijk deel. De kinderen krijgen de erfenis pas als allebei de ouders zijn overleden.
  • Niet getrouwd of geregistreerd partnerschap mét kinderen: Ben je niet getrouwd of geregistreerd partner en heb je wel kinderen, dan zijn de kinderen de erfgenamen.
  • Ouders, broers en zussen: Als je geen echtgenoot, geregistreerd partner of (klein)kinderen hebt, dan zijn je ouders, (half)broers en (half)zussen erfgenaam. Je ouders ontvangen ieder minimaal een kwart van de erfenis, halfbroers en -zussen erven de helft van wat volle broers en zussen erven. Als je broer of zus al eerder overleden is, dan komen diens kinderen voor hen in de plaats.
  • Grootouders, ooms, tantes, neven en nichten: Als laatste erven je grootouders met hun (klein)kinderen (ooms, tantes, neven en nichten).

De allerlaatsten die in aanmerking komen voor de erfenis zijn de afstammelingen van je overgrootouders(oudooms, oudtantes, achterneven en achternichten. Wanneer zij er niet meer zijn, komt jouw erfenis toe aan de staat.

Testamentair erfrecht

Wil je afwijken van de standaardregels die gelden bij het erfrecht? Dan kun je ervoor kiezen om een testament op te (laten) opstellen. Dit heet testamentair erfrecht. Wanneer je een testament opstelt, dan heb je bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om vrienden en goede doelen te benoemen tot erfgenaam.

Heb je vragen over een erfenis of testament, of wil je zelf een testament laten opstellen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This