In een eerdere blog vertelden we al waarom het belangrijk is om een testament op te (laten) stellen. In een testament leg je namelijk vast wie je erfgenamen zijn en aan wie je wat nalaat. Tegenwoordig leggen steeds meer mensen in hun testament vast dat ze (een deel van) hun erfenis willen nalaten aan een goed doel.  Op deze manier heb je ook na je overlijden de kans om bij te dragen aan een betere wereld. Je kunt op drie manieren iets nalaten aan het goede doel.

Legaat

Ten eerste kun je een legaat laten toekomen aan een goed doel. Je laat dan (een deel van) je geld, je huis, aandelen of waardevolle spullen na aan het goede doel. Als je een legaat wilt laten toekomen aan een goed doel dan moet dit worden opgenomen in je testament. Het goede doel wordt dan de legataris genoemd. Beneficiaire aanvaarding is hier (voor het goede doel) niet nodig, het goede doel is dan niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

Enig erfgenaam

Ten tweede kan je een goed doel als enige erfgenaam benoemen. Al jouw bezittingen, en dus ook de schulden, gaan dan naar het goede doel.

Mede-erfgenaam

Als laatste is er de mogelijkheid om het goede doel als mede-erfgenaam te benoemen, bijvoorbeeld voor één/vierde gedeelte. Het goede doel deelt dan jouw bezittingen, en ook de schulden, met andere erfgenamen.

Belastingvrij

Goede doelen met een ANBI-status hoeven geen belasting te betalen over hun verkrijging (erfdeel of legaat). Zij zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat je nalatenschap voor de volle honderd procent wordt ingezet voor de doelstelling van het goede doel.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This