Veel grootouders willen nalaten aan hun kleinkinderen, omdat ze er zeker van willen zijn dat de kleinkinderen later financiële zekerheid hebben. Kleinkinderen kunnen van die erfenis bijvoorbeeld hun studie betalen of ze kunnen het bedrag investeren in een woning. Nalaten aan je kleinkinderen kan op verschillende manieren.

Sparen

Je kunt ervoor kiezen om een spaarrekening voor je kleinkind(eren) te openen. Hier kun je bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks een bedrag op storten. Het spaarsaldo komt vrij als je kleinkinderen 18 jaar zijn.

Ook is het mogelijk om een spaarrekening op naam van je kleinkind te openen en hier herroepelijk schenkingen aan te doen. Als je kleinkind het geld dreigt te verbrassen kun je het terugvragen. Het belastingvrije schenkingsbedrag is €2129 (bedrag 2017). Dit bedrag mag elk kalenderjaar belastingvrij geschonken worden. Let wel op: de ontvangen rente over het bedrag op de spaarrekening wordt een schenking die, als het boven het bovengenoemde vrijstellingsbedrag uitkomt, belast is met schenkbelasting. De tarieven van de schenkbelasting kun je hier vinden.

Nalaten via een testament

Je kunt ook geld aan je kleinkinderen nalaten door ze in je testament op te nemen. Met een testament verzeker je dat je kleinkinderen een bepaald bedrag erven. Als je geen testament opstelt, gaat volgens het wettelijke erfrecht de erfenis eerst naar je kinderen.

Daarnaast is nalaten aan je kleinkinderen een manier om erfbelasting te besparen. Met een testament kun je je kleinkinderen een bedrag nalaten van €20.209 (bedrag 2017) zonder dat ze daar erfbelasting over hoeven te betalen. Je kunt zelf kiezen wanneer dit bedrag opeisbaar wordt:

  • Direct na je overlijden:
    Je kleinkinderen krijgen het bedrag van de nalatenschap binnen zes maanden uitgekeerd.
  • Direct na overlijden van je partner:
    Je kunt ervoor kiezen om het bedrag dat je kleinkinderen erven pas uit te keren na het overlijden van je partner. Hiermee voorkom je dat je partner zonder geld komt te zitten.
  • Na overlijden van je kind:
    Hierbij blijft het bedrag dat je kleinkind erft staan, maar het bedrag mag eerst door je kind gebruikt worden. Dit bedrag wordt dan een schuld van je kind tegenover je kleinkind die na het overlijden van je kind ingelost moet worden.

Belasting besparen

Volgens het erfrecht erven je kinderen van je als je geen testament hebt opgesteld. Zij moeten dan erfbelasting betalen. Als je kinderen overlijden en je kleinkinderen hierdoor van ze erven, moet er ook erfbelasting betaald worden. Over hetzelfde geld moet dan misschien twee keer erfbelasting betaald worden. Je kunt een keer overslaan door je kleinkinderen ook in je testament op te nemen.

Wil je meer weten over nalaten aan je kleinkinderen? Lees meer over het opstellen van een testament of neem vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This