Doorgaans leg je in een testament vast wie je erfgenamen zijn en wat je ze wilt nalaten. Als je geen testament opstelt, bepaalt de wet wie jouw erfgenamen zijn. Een andere manier van nalaten is nalaten via een codicil. De mogelijkheden van een codicil zijn beperkter, maar je hoeft er niet voor naar de notaris.

Wat is een codicil?

Een codicil is een document dat je zelf opstelt. In een codicil leg je vast aan wie je bepaalde zaken nalaat. Het document is rechtsgeldig; wat er in beschreven staat, moet worden nagevolgd. Wel is het alleen geldig als het zelf en met de hand is geschreven en voorzien is van datum en handtekening.

Verschil tussen codicil en testament

Wellicht vraag je je nu af: als ik een codicil kan maken, waarom zou ik dan nog een testament laten opstellen? Toch is er een wezenlijk verschil tussen beide. In een codicil kun je namelijk alleen goederen nalaten. Voorbeelden hiervan zijn inboedelgoederen, kleding of sieraden. Deze moeten nauwkeurig worden beschreven. Als je zaken als geld, grond of een woning wilt nalaten moet dit wel worden vastgelegd in een testament. Wel kun je in een codicil beschrijven hoe je wilt dat je crematie of begrafenis eruit zal moeten zien.

Daarnaast kun je in een testament een executeur benoemen. Dit is iemand die jij de bevoegdheid geeft om je nalatenschap af te wikkelen na je overlijden. In een codicil kun je geen executeur benoemen.

De voor- en nadelen van een codicil

De voordelen van een codicil:

  • Voor het vastleggen van een codicil hoef je niet naar de notaris;
  • Een codicil is makkelijk te wijzigen, je schrijft simpelweg een nieuwe en vernietigt het oude.

De nadelen van een codicil:

  • Je kunt niet je hele nalatenschap in een codicil vastleggen;
  • Het komt vaak voor dat erfgenamen niet van het bestaan van een codicil afweten of dat het zoekraakt. Licht je erfgenamen daarom hierover in en geef het codicil in bewaring bij de notaris.

Voorbeeld van een codicil

Ik, ondergetekende, Jan Jongsma, wonende te Groningen, Winschoterdiep 36, geboren 3 maart 1955, legateer aan:

Mijn zoon Tim, mijn horloge met gouden uurwerk en cognackleurige band.

Ondertekend te Groningen 1 augustus 2017,

J. Jongsma

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This