In een testament kun je een executeur benoemen. De executeur is verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap (erfenis). Vroeger werd deze persoon ook wel executeur- testamentair genoemd. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander (bijvoorbeeld de notaris). Sinds 2003 is het niet meer mogelijk om een executeur bij codicil te benoemen. In dit artikel lees je waarom mensen een executeur benoemen, wat diens beloning daarvoor is en wie je als executeur kunt benoemen.

Waarom een executeur?

Er is vaak onenigheid tussen erfgenamen over de verdeling van het nalatenschap. Een executeur vormt hier een oplossing, doordat de executeur beheerder is over het nalatenschap.De rechten en plichten van de executeur zijn opgenomen in het testament. De executeur mag alle bezittingen van de overledene onder zich nemen. Hij beheert de nalatenschap namens de erfgenamen en voldoet de schulden. Het verkopen van spullen is alleen mogelijk met de medewerking van de erfgenamen. Deze toestemming heeft de executeur niet nodig als de verkoop nodig is om schulden te betalen. Als het de bedoeling is dat de executeur spullen kan verkopen zonder medewerking van de erfgenamen (bijvoorbeeld de woning), dan moet de executeur in het testament ook tot afwikkelingsbewindvoerder worden benoemd.

De executeur moet dus de hele nalatenschap zo goed mogelijk afwikkelen. Aan het einde van afwikkeling moet de executeur rekening en verantwoording afleggen voor zijn werkzaamheden aan de erfgenamen.

De beloning van de executeur

Wanneer de erflater niks over de beloning van de executeur heeft geregeld, dan staat in de wet dat de beloning 1% van het op het moment van overlijden aanwezige vermogen is. Echter, volgens het Hof heeft een executeur geen recht op een vergoeding voor executeurswerkzaamheden wanneer de executeur tekortschiet in zijn of haar taken. Zo is in deze casus de executeur door de rechtbank ontslagen omdat zij de boedel niet op een adequate wijze heeft bestierd. Er is geen boedelbeschrijving gemaakt en ook de informatievoorziening richting de erfgenamen ontbrak. Daarnaast heeft de executeur geen enkele inzicht gegeven in de door haar gedane inspanningen.

Wie kan je als executeur benoemen?

Je bent vrij in je keuze wie je als executeur benoemt. Belangrijk is dat je vertrouwen hebt in de executeur, hij of zij voert immers je laatste wil uit. Ook is het belangrijk dat de executeur kennis of expertise heeft over dergelijke juridische zaken. Als laatste moet de executeur voldoende tijd voor de afwikkeling hebben.

Je kunt bijvoorbeeld een familielid, vertrouwenspersoon, notaris of accountant als executeur benoemen. Voordat je iemand benoemt in je testament, is het aan te raden eerst met diegene over elkaars verwachtingen te overleggen. Een executeur kan altijd, na uw overlijden, de benoeming weigeren. Daarom kun je een ‘reserve’ executeur benoemen. Een minderjarige, of iemand die onder bewind staat of failliet is verklaard, kan geen executeur zijn.

Is het nog niet helemaal duidelijk, volg dan deze link waarin onze kandidaat-notaris in een video uitleg geeft over de executeur.

Wil je een testament laten opstellen? Vraag hieronder een offerte aan of maak vrijblijvend een afspraak.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This