Een hypotheek wordt vaak afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), maar wat houdt NHG nou precies in? NHG wil zeggen dat als bij verkoop van een woning de verkoopopbrengst niet voldoende is om de hypotheek af te lossen, de restschuld door de stichting: Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) wordt voldaan. Deze stichting betaalt de restschuld aan de geldverstrekker van de verkoper. De stichting krijgt daardoor een vordering op de verkoper ter grootte van de restschuld, die onder bepaalde voorwaarden door de stichting zal worden kwijtgescholden.

Voorwaarden kwijtschelding

Onder welke voorwaarden komt een schuldenaar voor kwijtschelding in aanmerking:

  • de persoonlijke situatie van de schuldenaar is veranderd door één van deze situaties:
    – de schuldenaar is niet-verwijtbaar werkloos geraakt;
    – de schuldenaar is arbeidsongeschikt geraakt;
    – de partner van de schuldenaar is overleden;
    – een echtscheiding van de schuldenaar;
    – verbreking van de relatie van de schuldenaar (de hypotheek is door beiden aangegaan).
  • de hypotheek kan niet meer worden betaald door de verandering in de persoonlijke situatie. Die verandering moet invloed hebben op de financiële situatie en ertoe leiden dat de hypothecaire lening niet meer kan worden betaald;
  • de schuldenaar moet zich inzetten om een executie-veiling te voorkomen;
  • de schuldenaar moet volledige medewerking hebben verleend om een zo hoog mogelijke opbrengst voor de woning te kunnen krijgen, daaronder valt onder meer:
    – het gelegenheid bieden voor bezichtigingen;
    – het proberen de woning onderhands te verkopen;
    – het zo goed mogelijk onderhouden van de woning;
    – het zo nodig ontruimen van de woning;
    – het opvolgen van aanwijzingen van een door de geldverstrekker ingeschakelde makelaar.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Jan-Jaap Lambeck.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This