Elk jaar bepaalt jouw gemeente de waardering van je woning, bedrijfspand of stuk grond. Dit noemen we de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt het bedrag dat je betaalt aan onroerendezaakbelasting. Vanaf 2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht om alle WOZ-woningtaxaties te baseren op de gebruiksoppervlakte (GBO).

Zo’n 250 van de 352 gemeentes zullen aankomend jaar de WOZ-waarde van bijna vijf miljoen huizen op een andere manier moeten gaan vaststellen. De overige gemeentes zijn al eerder overgestapt op de nieuwe methode.

Bij de nieuwe berekening wordt gekeken naar de oppervlakte van huizen in plaats van naar de bruto inhoud. Deze aanpassing kan gevolgen hebben voor de WOZ-waardes van die woningen. Dat zegt de Waarderingskamer, de organisatie die toeziet op de WOZ. “De WOZ-waardes kunnen door de nieuwe rekenmethode hoger of lager uitvallen”, zegt hoofd inspectie Ivo Lechner van de Waarderingskamer. Lechner stelt dat de manier waarop WOZ-waardes voorheen werden berekend, niet nauwkeurig genoeg was. Deze berekening gebeurde in het verleden ook wel handmatig, toen werden hier nog geen computers voor gebruikt. “Wanneer op deze nieuwe, nauwkeurige manier wordt gerekend, kunnen eerder gemaakte fouten aan het licht komen.”

Deze nieuwe berekening kan wel gevolgen hebben voor huizenbezitters. WOZ-waardes kunnen lager of hoger uitvallen. Dat kan ertoe leiden dat mensen bijvoorbeeld meer onroerendezaakbelasting moeten betalen. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt, gaat afhangen van hoe gemeenten ermee omgaan. Zij kunnen bijvoorbeeld aan de belastingknoppen draaien, waarmee ze verschillen kunnen opvangen.

“Hoe groot de gevolgen zullen zijn, is voor ons niet duidelijk. Bij gemeenten die al over zijn naar het nieuwe systeem, bleven de gevolgen beperkt”, verduidelijkt Lechner. 

Stijging WOZ-waarde

In het afgelopen jaar is de gemiddelde WOZ-waarde met 7 % gestegen. De gemiddelde waarde is nu €290.000, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde WOZ-waarde stijgt nu voor het zesde jaar op rij. Wel was de stijging in 2021 minder hoog dan die in het jaar ervoor. In 2020 steeg de gemiddelde WOZ-waarde met 8,9 %.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This