De Eerste Kamer stemde afgelopen dinsdag met 38 stemmen voor en 36 stemmen tegen in met het wetsvoorstel voor een nieuwe donorwet. De nieuwe donorwet gaat uit van een zogenaamd ‘actief donorregistratiesysteem’. Met dit systeem ben je automatisch donor als je geen keuze doorgeeft.

De huidige vs. de nieuwe donorwet

In de huidige wet kun je laten weten wat er met je organen en weefsels moet gebeuren als je overlijdt. Deze keuze komt in het donorregister te staan. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden: ja, nee, je partner beslist of een ander specifiek iemand beslist. Als je geen keuze aangeeft, moeten je nabestaanden voor je kiezen.

De nieuwe wet, die in de zomer van 2020 in zal gaan, is in principe hetzelfde opgebouwd als de huidige wet. Als je ervoor kiest om je keuze aan te geven, heb je nog steeds dezelfde vier keuzes. De verandering is echter dat als je niets aangeeft, je automatisch wél donor bent.

Ingang nieuwe donorwet

Tot de wet in 2020 is ingevoerd, verandert er niets. Eerst moet er een goede voorlichtingscampagne worden ingericht, waarbij wordt gezorgd dat iedereen goed geïnformeerd wordt over de nieuwe wet. Tegen de tijd dat de wet wordt ingevoerd krijgt iedereen van 18 jaar en ouder een brief om alsnog een keuze te maken. Hierna wordt nog een herinneringsbrief gestuurd. Als je naar aanleiding van deze twee brieven geen keuze maakt, word je geregistreerd als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

Als je zo wordt geregistreerd, wordt er aangenomen dat je geen bezwaar hebt tegen donatie van geen enkel orgaan en/of weefsel. Als je wel donor wilt zijn, maar niet voor elk orgaan of weefsel, zal je dit dus zelf moeten aangeven. In het donorregister wordt wel het verschil aangegeven of je je bewust hebt geregistreerd als donor of dat je geen bezwaar hebt gemaakt.

Nabestaanden

Door de ingang van de nieuwe wet hoeven nabestaanden niet meer te beslissen over orgaandonatie als de overledene dat nog niet had gedaan, zoals nu wel het geval is. Nabestaanden moeten hier alleen over beslissen als dit door de overledene zo is aangegeven bij de donorregistratie.

Testament

Het ontzorgen van je nabestaanden door de nieuwe donorwet lijkt een goede zaak. Registreer je keuze en licht je nabestaanden erover in als je besluit dat zij voor jou mogen beslissen als je komt te overlijden. Zorgen van nabestaanden in een periode van rouw zijn altijd naar, zorg er dan ook voor dat je een goed testament hebt waardoor de zorgen voor je nabestaanden minimaal zullen zijn.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This