Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat ondernemers maar weinig veranderen van rechtsvorm.

Bij het oprichten van een onderneming spelen verschillende factoren mee bij de bepaling van de rechtsvorm. Denk bijvoorbeeld aan of je onderneming eigen rechtspersoonlijkheid krijgt: wie is aansprakelijk voor eventuele schulden, jij of je onderneming? Richt je de onderneming alleen op of met iemand anders? Dit zijn vragen die mee kunnen spelen in de keuze voor het soort rechtsvorm.

Verandering van rechtsvorm

De keuze voor rechtsvorm moet weloverwogen worden, maar hoeft niet voor eeuwig vast te staan. Uit onderzoek van het CPB blijkt nu echter dat ondernemers niet vaak van rechtsvorm veranderen.

Redenen

Ondernemers noemen de hoogte van de winst en het inkomen als belangrijkste redenen. Bij een kleine onderneming, bijvoorbeeld in een eenmanszaak of vof, komt de winst rechtstreeks toe aan de ondernemer. Deze winst wordt anders belast dan de winstuitkering van bijvoorbeeld een directeur-grootaandeelhouder van een BV. Deze laatste ondernemer moet het inkomen deels aangeven in box 2 voor de inkomstenbelasting.

Kleine aanpassingen in deze box zorgen ervoor dat ondernemers niet van rechtsvorm hoeven te wisselen. Ondernemers kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om minder inkomen en winst uit te keren en het geld in de onderneming te laten

Uitkeren winst

Directeur-grootaandeelhouders laten in de praktijk, als de winst het toelaat, (veel) geld in de BV zitten voor toekomstige investeringen, eventuele tegenvallers of om het betalen van belasting uit te stellen.

De nieuwe regering heeft zich voorgenomen om het tarief in box 2 stapsgewijs te verhogen van 25% naar 28,5%. Volgens het CPB zullen ondernemers er dan voor kiezen om minder winst uit te keren. Overigens zal het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs dalen.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This