Soms verschijnen er berichten in de media over (te) hoge notariskosten bij executieveilingen. In dit artikel legt de notaris uit welke kosten er bij een executieveiling verwacht kunnen worden.

Hoewel er altijd kaf tussen het koren zit, kan over het algemeen gezegd worden dat een redelijk notaristarief in rekening wordt gebracht. Wel is het vaak zo dat een koper op een veiling met meer kosten wordt geconfronteerd dan wanneer een huis op vrije markt wordt gekocht. Dat zijn niet alleen notariskosten, maar er zijn tal van kosten die in rekening moeten worden gebracht.

De bijkomende notariskosten zijn onder andere:

  • deurwaarderskosten; een executieveiling moet middels een deurwaarder aan de eigenaar en andere belanghebbenden worden aangekondigd;
  • advertentiekosten; een executieveiling moet middels advertenties aan het publiek kenbaar worden gemaakt;
  • veilingkosten; het inschakelen van een veilingmeester, het mogelijk maken van publicatie op internet en de gehele verdere organisatie van een veiling;
  • zaalhuur; de veiling vindt plaats in een voor het publiek goed toegankelijke ruimte;
  • kadasterkosten; inschrijvings- en onderzoekskosten van het kadaster;
  • inzetpremie; een huis wordt eerst bij opbod verkocht en daarna afgemijnd. Degene met het hoogste bod bij opbod heeft veelal recht op 1% van dat hoogste bod;
  • zakelijke lasten; vaak heeft de eigenaar achterstanden in betaling van de onroerende zaak belasting, waterschapslasten en rioolrechten. Deze achterstanden worden vaak bij de koper in rekening gebracht;
  • royementskosten; de ten laste van de eigenaar gevestigde hypotheekrechten en eventueel beslagen moeten worden doorgehaald bij het kadaster.

Naast het notaristarief worden ook deze kosten in rekening gebracht bij de koper.

Vroeger regelde de notaris alles met betrekking tot een veiling zelf. Hij plaatste zelf een advertentie in de krant. Hij huurde zelf een zaal. Hij schakelde zelf een veilingmeester in. Tegenwoordig is een groot aantal notariskantoren aangesloten bij een zogenaamde regioveiling. Dit werkt aanzienlijk kostenverlagend. De aangesloten notarissen delen hierdoor onder meer de zaalhuur en de advertentie- en veilingkosten. In vergelijking met vroeger brengt dit al gauw een besparing van € 2.000,00 tot € 3.000,00 per te veilen huis met zich mee.

De bijkomende kosten zijn vaak aanzienlijk en het zou goed zijn dit gespecificeerd kenbaar te maken aan het publiek. Het is geen honorarium van de notaris, maar het zijn bovenstaande kosten, die aan de koper in rekening moeten worden gebracht.

Het notaristarief bij een veiling is hoger dan bij een reguliere overdracht van een huis. De reden hiervoor is dat een executieveiling veel meer werk met zich meebrengt. De aan een gemiddelde veiling bestede tijd bedraagt al gauw 20 uur. Dit heeft onder meer te maken met de zorgvuldigheid die met een executieveiling gepaard moet gaan. Het is voor een eigenaar ontzettend ingrijpend als zijn huis in het openbaar moet worden verkocht. De insteek van de notaris zal in eerste instantie altijd zijn te proberen de veiling te voorkomen en dat kost tijd. Als het dan toch tot een veiling komt, is het zaak dat de notaris het huis inspecteert en zo mogelijk bezichtiging van het huis voor gegadigden mogelijk maakt. Verder neemt de veiling zelf de nodig tijd in beslag en is het voor- en nawerk veel tijdrovender dan bij een gewone overdracht. Dit kan hogere kosten met zich meebrengen.

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan even contact met ons op.

Share This