In deze blog zullen we meer vertellen over onroerende en roerende zaken en wat de verschillen hiertussen zijn.

 

Wat zijn onroerende en roerende zaken?

Onder onroerende zaken vallen onder andere gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verbonden. Dit kunnen bijvoorbeeld huizen, winkelpanden, flatgebouwen en andere bouwwerken zijn. Een ander woord voor een onroerende zaak is de term onroerend goed.

Op grond van de wet zijn roerende zaken alle zaken die niet onroerend zijn. Roerende zaken zijn bijvoorbeeld spullen die zonder beschadiging uit een woning kunnen worden verwijderd, zoals kleding, gordijnen, een koelkast of boeken zijn, maar niet een keuken of een cv-ketel.

 

Wat zijn de verschillen?

Een verschil tussen een onroerende en een roerende zaak is dat het recht van hypotheek kan worden gevestigd op een onroerende zaak, terwijl dat niet kan worden gevestigd op een roerende zaak. Op een roerende zaak kan het recht van pand worden gevestigd. Dat is de tegenhanger van het recht van hypotheek, maar dan voor roerende zaken.

Een ander verschil is dat bij de overdracht van een onroerende zaak vaak overdrachtsbelasting verschuldigd is (2% voor woningen en 6% voor niet-woningen). Bij de overdracht van roerende zaken is geen overdrachtsbelasting verschuldigd, maar vaak omzetbelasting (9 of 21%) als de verkoper ondernemer is. Tot slot is voor de overdracht van onroerende zaken altijd een notariële akte verplicht. De overdracht van roerende zaken is vormvrij.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This