Als voor 1 januari 2013 een garage, een tuinperceel, een groenstrook of andere aanhorigheden die tot woningen behoren of gaan behoren worden verkregen op een later tijdstip dan de woning zelf, bedraagt het tarief van de overdrachtsbelasting zes percent.

Vanaf 1 januari 2013 zal dit tarief twee percent bedragen, omdat aan artikel 14 lid 2 van de Wet op belasting van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting) de volgende zin wordt toegevoegd: Onder woningen worden mede begrepen aanhorigheden die tot woningen behoren of gaan behoren. In het huidige tweede lid is alleen vermeld dat bij verkrijging van woningen de overdrachtsbelasting twee percent bedraagt.

Volgens de toelichting op het besluit wordt onder aanhorigheden onder andere verstaan: tuin, garages, tuinhuisjes, schuren en dergelijke. De aanhorigheden mogen een eigen kadastraal nummer hebben en hoeven zich dus niet op hetzelfde (kadastrale) perceel als de woning te bevinden. Of sprake is van ‘aanhorigheid’ wordt feitelijk beoordeeld.

Share This