Gisteren was het weer zover, de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Dit jaar net even anders dan normaal. Er was geen publiek, geen rijtoer in de Glazen Koets en in plaats van in de Ridderzaal sprak Koning Willem-Alexander de Troonrede uit in de Grote Kerk. Het was een uitzonderlijke Prinsjesdag, maar wederom heeft de Koning het nieuwe werkjaar van de regering geopend en bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2021 aan de Tweede Kamer aan.

In deze blog zullen we ingaan op de kabinetsplannen die dinsdag zijn gepresenteerd. Een kabinetsplan is in eerste instantie een wetsvoorstel, wat betekent dat ze nog moeten worden goedgekeurd door de regering voordat ze gerealiseerd kunnen worden. In deze blog hebben we een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet, sommigen hiervan zijn nieuw, een aantal zaken waren al langer bekend maar treden binnenkort in werking.

Minder inkomstenbelasting

Het kabinet gaat geld uittrekken voor lastenverlaging, waardoor vrijwel iedereen minder belasting gaat betalen. Het laagste belastingtarief in de inkomstenbelasting daalt namelijk van 37,35% naar 37,10%.

Aanpassing schijfgrenzen

De schijfgrenzen zullen worden aangepast: de eerste schijf vanaf het heffingsvrije vermogen gaat lopen tot 100.000 euro, de tweede schijf tot een vermogen van 1 miljoen euro. Deze maatregelen zorgen ervoor dat ongeveer een miljoen mensen minder belasting gaan betalen. Overigens stijgt het belastingtarief wel van 30% naar 31%.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek, het inkomen waarover zelfstandigen geen belasting hoeven te betalen, wordt afgebouwd. Tot 2036 zal de aftrek jaarlijks met 350 euro worden verlaagd. Momenteel is de zelfstandigenaftrek 7.030 euro en volgend jaar wordt dit 6.670 euro.

Overdrachtsbelasting

Een onderdeel van het pakket Belastingplan 2021 is het voorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting. In een eerdere blog hebben we al verteld dat hierin wordt voorgesteld dat de overdrachtsbelasting voor starters wordt geschrapt met ingang van 1 januari 2021. Verder staat er in dit voorstel dat voor andere natuurlijke personen die een woning verkrijgen, doorstromers, het tarief van 2% blijft gelden. Voor alle overige verkrijgers van onroerende zaken gaat de overdrachtsbelasting omhoog van 6% naar 8%. Dit betekent dat mensen die een huis kopen zonder dat zelf te bewonen dus meer overdrachtsbelasting moeten gaan betalen.

Hypotheekrenteaftrek

Vanaf januari 2021 heb je minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek als je jaarinkomen hoger is dan €68.507. Het hoogste tarief voor de hypotheekrenteaftrek daalt van 46% naar 43%. In 2022 zal dit tarief 40% worden en het jaar daarop 37,05%. 

Nationaal Groeifonds

Het kabinet gaat de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uittrekken voor investeringen die bijdragen aan het behouden en vergroten van de welvaart. Dit geld zal worden ondergebracht in het Nationaal Groeifonds en zal gaan naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

Lastenverlichting mkb

Vanaf 2021 hoeven midden- en kleinbedrijven minder winstbelasting te betalen. Dit komt doordat de eerste schijf van de vennootschapsbelasting zal worden verhoogd van 200.000 euro naar 400.000 euro. Het tarief wordt verlaagd van 16.5% naar 15%. 

Wil je meer weten over Prinsjesdag? Op de website van de Rijksoverheid vind je een uitgebreider overzicht.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This