Gisteren was het weer zover, de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Een Prinsjesdag zónder nieuw kabinet, maar die nieuwe rijksbegroting moest er toch komen.

In deze blog zullen we ingaan op de kabinetsplannen die dinsdag zijn gepresenteerd. Een kabinetsplan is in eerste instantie een wetsvoorstel, wat betekent dat ze nog moeten worden goedgekeurd door de regering voordat ze gerealiseerd kunnen worden. In deze blog hebben we een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet, sommigen hiervan zijn nieuw, een aantal zaken waren al langer bekend maar treden binnenkort in werking.

Inkomstenbelasting

Als partners samen een woning kopen, kunnen zij te maken krijgen met een beperking van de hypotheekrenteaftrek. Bijvoorbeeld als een van hen eerder een woning heeft verkocht met winst. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer waarin de beperking van de hypotheekrenteaftrek in een aantal situaties wordt recht getrokken.

Overdrachtsbelasting

Sinds 2021 gelden er nieuwe percentages voor de overdrachtsbelasting:

  • 0% voor starters die een woning kopen om zelf in te gaan wonen;
  • 2% voor degenen die een woning kopen om er zelf in te gaan wonen, maar die geen starter (meer) zijn;
  • 8% voor alle overige aankopen, zoals vakantiewoningen en bedrijfspanden.

Stel dat je een woning koopt en je bij het zetten van je handtekening onder het koopcontract van plan bent om in de woning te gaan wonen, maar later verandert dit. Bijvoorbeeld omdat je de woning met je partner samen hebt gekocht en jullie uit elkaar gaan, waardoor het op het moment dat je bij de notaris komt duidelijk is dat je niet zelf in de woning gaat wonen. In de wet wordt opgenomen dat je bij ‘onvoorziene omstandigheden’ niet ineens 8% aan overdrachtsbelasting hoeft te betalen (maar 0% of 2% waarmee je in eerste instantie rekening had gehouden).

Overige belastingplannen

Inkomstenbelasting box 1

De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 met 360 euro van 6.670 naar 6.310 euro. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar je belasting over betaalt wordt hoger en je betaalt dus meer inkomstenbelasting.

Over je inkomen vanaf 69.398 euro, de tweede schijf in de inkomstenbelasting, betaal je 49,5% belasting. Van je zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten, zoals mkb winstvrijstelling en hypotheekrenteaftrek, krijg je in deze schijf maar 40% terug. Dat was in 2021 nog 43%.

Aandelenoptieregeling (loonbelasting)

Er komt een nieuwe regeling voor werkgevers die hun medewerkers willen betalen in de vorm van aandelen. Nieuw is kort gezegd dat pas loonbelasting hoeft te worden betaald op het moment dat de werknemer de aandelen mag verkopen aan een ander (zodat er ook geld is om de belasting te betalen). Maar de werknemer mag er ook voor kiezen dat al belasting wordt betaald als hem de aandelen worden toegekend. Met de notaris wordt vastgelegd wat precies de voorwaarden zijn, bijvoorbeeld wanneer en aan wie de werknemer de aandelen mag verkopen.

Vennootschapsbelasting

Dit is de belasting die een bedrijf (bijvoorbeeld een B.V.) moet betalen over de winst. Voor winst tot € 245.000 geldt in 2021 een percentage van 15%. Voorgesteld wordt om deze ‘schijf’ te verhogen tot € 395.000. Daarboven geldt het percentage van 25%.

Wil je meer weten over Prinsjesdag 2021? Op de website van de Rijksoverheid vind je een uitgebreider overzicht.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This