Afgelopen dinsdag, 19 september, was het Prinsjesdag. Deze dag vormt de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Net als afgelopen jaar vond na de rit in de Glazen Koets het uitspreken van de Troonrede plaats in de Koninklijke Schouwburg. In de Troonrede werden de plannen voor de Nederlandse regering voor het komende jaar onthuld. Ook werden de Belastingplannen van 2024 gepubliceerd. Enkele van die plannen zijn ook van belang binnen het notariaat. Zo’n plan wordt gepresenteerd in de vorm van een wetsvoorstel, wat inhoudt dat ze nog moeten worden goedgekeurd door de regering voordat ze geïmplementeerd kunnen worden. In deze blog hebben we een aantal belangrijke wijzigingen op een rijtje gezet:

Aanpassingen in de overdrachtsbelasting

Eerder dit jaar heeft het kabinet een voorstel ter consultatie gepubliceerd met betrekking tot de aanpak van een ongewenste belastingbesparende constructie in vastgoedtransacties. Het voorstel beoogt het gebruik van aandelentransacties te reguleren om te voorkomen dat btw en overdrachtsbelasting niet verschuldigd zijn bij de overdracht van nieuwe onroerende zaken. Het voorstel is naar aanleiding van verschillende consultatiegesprekken aangepast door het kabinet. De voorgestelde wijzigingen zullen in werking treden op 1 januari 2024 en bevatten een overgangsregeling.

Wijziging in de bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet al gewijzigd worden zodat het beter aansluit bij het doel van de regeling, namelijk het beschermen van de continuïteit van bedrijven tijdens de overdracht. Vanaf 1 januari 2024 komt vastgoed dat aan derden is verhuurd niet langer in aanmerking voor deze regeling. De algemene vrijstelling zal per 1 januari 2025 verhoogd worden van 1,2 naar 1,5 miljoen euro. Tegelijkertijd wordt de bestaande vrijstelling van 83 procent boven de 1,5 miljoen euro verlaagd naar 70 procent. Zodoende zullen de voordelen van de regeling op een andere manier verdeeld worden.

Veranderingen in Box 3

Het heffingsvrije vermogen in box 3 zal 57.000 euro blijven. Het belastingtarief in box 3 zal in 2024 stijgen van 32 naar 34 procent, wat leidt tot een verhoging van de belastingdruk voor mensen met vermogen. Om het stelsel van box 3 te verbeteren worden meer vormen van vermogen beschouwd als banktegoeden. Zo wordt bijvoorbeeld geld dat op een derdenrekening van een notaris staat niet langer als overige bezittingen beschouwd, maar als banktegoeden. Ook worden bepaalde onderlinge vorderingen en schulden niet meer meegerekend voor box 3. Deze twee maatregelen hebben terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Bron: KNB

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This