Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben. Uit dit reservefonds kunnen grote uitgaven voor onderhoud worden gedaan, bijvoorbeeld aan de gevel of de liften. Het geld van een reservefonds staat op een afzonderlijke betaal- of spaarrekening op naam van de VvE.

Minimaal spaarbedrag

Alle leden van de VvE moeten er samen voor zorgen dat er genoeg geld is gereserveerd voor het reservefonds. Volgens de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars is een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds verplicht. Dit kan via een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of een minimale reservering van 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.

Meerjarenonderhoudsplan

In een MJOP staat welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden verricht moeten worden, wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden (in een minimale periode van 10 jaar) en wat de kosten hiervan zullen zijn. Het doel van een MJOP is dat de VvE weet hoeveel zij jaarlijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen. Zo is er genoeg geld beschikbaar in het reservefonds. Als er geen MJOP aanwezig is, dan moet de VvE jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren.

Belastingaangifte

Niet alleen het gebouw, maar ook de bankrekeningen en andere bezittingen van de VvE zijn gemeenschappelijk eigendom. Dit betekent dat alle leden van de VvE mede-eigenaar zijn van de reserves van de VvE. Het reservefonds van de VvE valt in box 3. Dit geldt voor zowel de algemene reserves als voor de reserves die voor specifiek onderhoud zijn bestemd. 

Uitzonderingen

Voor verhuurders en kleinere VvE’s zijn er uitzonderingen gemaakt om hen niet onnodig te belasten. In twee gevallen mag afgeweken worden van het verplicht sparen:

  • Wanneer de eigenaren akkoord gaan met een bankgarantie. Met een bankgarantie kan de VvE een bedrag ontvangen van de bank. De bank verhaalt vervolgens het bedrag op de eigenaar.
  • Wanneer viervijfde (80%) van de eigenaren ermee instemt om af te zien van het storten in het reservefonds. De eigenaren moeten het onderhoud dan per keer betalen. 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This