Wanneer je eigen vermogen hebt, wil je dit natuurlijk het liefst in de familie houden. Daarnaast wil je uiteindelijk zo min mogelijk belasting betalen.  Er zijn verschillende manieren om dit te doen. De meest gangbare manier is om te schenken aan je kinderen. Op deze manier verplaats je belastingvrij je vermogen van jou naar je kinderen. Wanneer je dit doet verlaagt je eigen bezit, waardoor uiteindelijk minder erfbelasting betaald hoeft te worden door je kinderen.

Wat mag je schenken aan je kinderen?

Allereerst mag je (in 2015) per jaar een  bedrag van €5.277,- schenken aan je kinderen, dit kan belastingvrij. Daarnaast mag je eenmalig dit bedrag verhogen tot € 25.322,-, de enige voorwaarde die hier aan verbonden zit is dat je kind jonger dan 40 jaar is. Tot slot mag dit bedrag één keer worden verhoogd tot € 52.752,-. Dit alles is belastingvrij en zorgt uiteindelijk voor een verlaging van de erfbelasting, mocht je iets overkomen. Die laatste verhoging brengt alleen wel wat voorwaarden met zich mee. Deze extra verhoging mag alleen wanneer het geld gebruikt wordt voor de aankoop van een huis of het betalen van een dure studie.

Ook mag eenmalig een bedrag van €25.322,- worden geschonken zonder voorwaarden, maar wanneer het kind een huis gaat kopen mag het restant van de €52.752,- nog worden geschonken.

Schenken op papier

Wanneer je wel graag je vermogen wilt verlagen, maar wel graag zelf je geld wilt houden, is schenken op papier een optie. In een akte wordt vastgelegd dat je elk jaar een vast bedrag schenkt aan je kinderen. In dezelfde akte wordt vastgelegd dat je kinderen het gekregen geld direct aan jou teruglenen. Op deze manier ontwikkel je als het ware een schuld bij je kinderen, die ze pas kunnen innen wanneer jij komt te overlijden. Omdat je kind op dat moment een soort schuldeiser wordt, hoeven ze hier geen erfbelasting over te betalen. Tevens kan het verlagen van je vermogen invloed hebben op je (eventuele) eigen bijdrage voor de AWBZ. Het enige punt is dat je wel rente over deze lening moet betalen aan je kinderen, deze rente bedraagt 6%.

Wanneer je benieuwd bent naar de mogelijkheden kun je een afspraak maken bij ons en dan kunnen wij je verder helpen.

Share This