Belasting betalen doet niemand graag. Daarom wordt in de praktijk gezocht naar manieren om belasting te besparen. Uiteraard wel via een legale weg. Dit artikel gaat over de mogelijkheden om belasting te besparen door het doen van schenkingen. Maar het zal niet alleen gaan om het besparen van belasting: ook wordt ingegaan op belangrijke juridische aspecten van schenkingen.

Successierecht is de belasting die iemand normaal gesproken moet betalen als hij of zij een erfenis ontvangt. De belasting is progressief: hoe meer iemand erft, hoe hoger het percentage belasting. Door een goed schenkingsplan op te stellen, kunt u deze belasting drukken!

Waar moet u bij het schenken allemaal op letten?

Het is fiscaal gunstiger om vermogen te schenken dan te laten vererven. Door het doen van schenkingen kan namelijk successierecht bespaard worden. Bijvoorbeeld: laat u iets na aan een neef of tante, dan bedraagt het successierecht 30-40%. Laat u iets na aan een zus of kleinkind, dan is het tarief 18-36%. Laat u iets na aan een zoon of uw partner dan geldt het tarief van 10-20%. De hoogte van het percentage hangt af van de hoogte van het bedrag dat u wilt schenken. Door het doen van schenkingen wordt uw vermogen steeds kleiner, zodat de (toekomstige) erfenis ook kleiner wordt. U deelt de erfenis zo op in kleine stukjes. U schenkt telkens een ‘stukje erfenis’ aan bijvoorbeeld uw zoon, zus of neef (de schenking is als het ware een ‘voorschot’ op de erfenis). U kunt elk jaar profiteren van de vrijstellingen die gelden. Daarnaast begint u elk jaar onderaan de tariefschijf.

U kunt op verschillende manieren schenken.

  • U kunt een schenking doen ‘in geld’ of ‘in goederen’. Een nadeel van het schenken van geld of goed is dat u niet langer de beschikking heeft over hetgeen u schenkt. In sommige gevallen wordt dit overigens niet als bezwaar ervaren, maar juist als positief!
  • Wanneer u wel wilt schenken om belasting te besparen, maar u wilt niet direct de beschikking daarover kwijt, dan kunt u overwegen om te gaan ‘schenken op papier’.
  • U keert het geschonken bedrag niet uit, maar u erkent het bedrag schuldig aan de begiftigde (degene die de schenking ontvangt). De begiftigde kan het bedrag pas na uw overlijden opeisen. U dient jaarlijks wel een rente te betalen aan de begiftigde over het schuldig erkende bedrag. Betaalt u geen rente, dan erkent de belastingdienst de schenking niet voor de aftrek van het successierecht. Het is dus goed om u te beseffen dat u de schenking zelf (bijvoorbeeld euro 20.000,-) dus niet uitkeert, maar wel jaarlijks een rente daarover moet betalen (bijvoorbeeld 6% van euro 20.000,- ofwel euro 1.200,- per jaar).
  • In sommige gevallen kan de schenking ook bestaan uit de overdracht van een huis of het afsluiten van een levensverzekering ten gunste van de erfgenamen. Het voert te ver hier dieper op in te gaan.

Het is verstandig de schenking goed vast te leggen op papier, ook als u een schenking in contanten doet. Indien u een schenking wilt doen, dient u namelijk nog een aantal juridische beslissingen te nemen:

  • U moet beslissen over het al dan niet opnemen van de ‘uitsluitingsclausule’. Hiermee kunt u regelen dat wanneer de begiftigde in een echtscheiding terecht komt, de schenking volledig eigendom van de begiftigde blijft (u sluit hiermee ‘de koude kant’ uit).
  • U kunt overwegen of u een zogenaamde “tweetrapsmaking” wilt opnemen. U bepaalt dan dat na het overlijden van de begiftigde, iemand anders recht heeft op wat er nog van de schenking over is (bijvoorbeeld de kleinkinderen en niet de ‘koude kant’).
  • U kunt een ‘bewindregeling’ opnemen. Door het bewind regelt u dat de begiftigde pas na het bereiken van een bepaalde leeftijd zelfstandig de beschikking over de schenking krijgt.
  • U mag tegenwoordig zelfs een ‘herroepelijkheidsclausule’ opnemen: daarmee regelt u dat u de schenking ‘zonder opgaaf van redenen’ kunt terugdraaien (herroepen).

U kunt zich voorstellen dat al deze clausules ook op een soortgelijke manier in uw testament opgenomen kunnen worden. Wanneer u schenkingen wilt doen, is het belangrijk dat de inhoud van uw testament en de schenkingen op elkaar zijn afgestemd. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw notaris.

Share This