Wil je graag een schenking doen, maar heb je geen directe toegang tot het geld doordat dit bijvoorbeeld in een huis of in aandelen zit, of kan je het geld nu nog niet missen? Dan kan schenken op papier een interessante keuze zijn. In deze blog vertellen we je hier meer over!

Bij een schenking op papier leg je in een akte vast dat je iemand een bepaald bedrag geeft, maar dat diegene dat bedrag in beginsel pas ontvangt bij overlijden van de schenker. Een schenking op papier heet in notariële akten vaak een ‘schuldigerkenning uit vrijgevigheid’. Vooral ouders maken gebruik van schenken op papier om hun vermogen (op papier) over te dragen op hun kinderen. Het bedrag dat de ouders op papier schenken, telt namelijk niet mee met hun erfenis. De kinderen betalen daardoor minder erfbelasting.

De schenkers moeten wel zorgen dat zij:

  • de schenking door een notaris laten vastleggen en dat moet bij elke volgende schenking opnieuw doen
  • over het geschonken bedrag elk jaar minstens 6% rente betalen aan de ontvanger

Aangifte schenkbelasting doen

Als ontvanger moet je aangifte schenkbelasting doen van het bedrag van de schenking op papier, als:

  • het bedrag hoger is dan € 6.604 (cijfers 2021) als je de schenking van je ouders krijgt
  • het bedrag hoger is dan € 3.244 (cijfers 2021) als je de schenking van iemand anders krijgt

Uitzondering

In 2021 waren de jaarlijkse belastingvrije bedragen tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244 en van € 5.604 naar € 6.604. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. Deze verhogingen gelden tot en met 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 worden deze vrijstellingen weer lager en gaan dan naar € 2.274 en € 5.677.

Notaris

Als je erfbelasting wilt besparen, dan is het verplicht om de schenking op papier vast te laten leggen in een notariële akte. Doe je dit niet, dan wordt het doel van de schenking op papier (besparing van erfbelasting) niet bereikt. In de schenkingsakte wordt onder andere vastgelegd: wat de hoogte van het bedrag is, wie de schenker is, wie de ontvanger is en wanneer het bedrag opeisbaar is.

Het is dus aan te raden om met de notaris te bespreken of een schenking op papier iets voor je is. Heb je nog vragen of ben je van plan om een schenking te doen? Bij Lambeck Harms Notarissen voorzien we je graag van hulp en advies.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This