Wil je graag een schenking doen, maar heb je geen directe toegang tot het geld doordat dit bijvoorbeeld in een huis of in aandelen zit? Dan kan schenken op papier een interessante keuze zijn. In deze blog bespreken we wat schenken op papier inhoudt en wat hier de voor- en nadelen van zijn.

 

Wat is ‘schenken op papier’?

Een schenking op papier is een veelgebruikte mogelijkheid om erfbelasting te besparen als de schenker het bedrag nog niet kan of wil missen. Dus schenken op papier is schenken zonder dat er daadwerkelijk geld aan te pas komt. Dit betekent dat de ontvanger van de schenking een niet opeisbare vordering heeft op de schenker. De ontvanger ontvangt het bedrag namelijk pas wanneer de (langstlevende van de) schenker(s) overlijdt.

 

Voordelen

Het bedrag wordt pas opeisbaar wanneer de (langstlevende van de) schenker(s) overlijdt en behoort dan niet tot de nalatenschap. De nalatenschap is hierdoor dus kleiner en dat betekent dat er minder erfbelasting verschuldigd is. Het vermogen in box 3 wordt door de schenking op papier bij de schenker verlaagd. Bij de ontvanger wordt het vermogen in box 3 daarentegen verhoogd.

Het is mogelijk dat het op papier geschonken bedrag in een aantal (met name in de notariële akte te vermelden) gevallen toch opeisbaar is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij opname in een instelling als bedoeld in de Wet langdurige zorg (een verzorgingshuis of verpleeghuis).

 

Nadelen

Om het voordeel van besparing van erfbelasting te bereiken moet de schenker jaarlijks 6% rente over het op papier geschonken bedrag aan de ontvanger vergoeden. Die vergoeding moet ook daadwerkelijk en bewijsbaar worden betaald. Een ander nadeel is dat het op papier geschonken bedrag voor de ontvanger moet worden meegeteld in box 3 van de inkomstenbelasting, zodat daarop dan de vermogensrendementsheffing van toepassing is.

Een ander punt om rekening mee te houden is de 180-dagentermijn. Is de termijn tussen de schenkingsdatum en het overlijden van de schenker minder dan 180 dagen, dan wordt de schenking alsnog bij de erfenis opgeteld. Dit betekent dat de ontvanger hier alsnog erfbelasting over moet betalen.

Ten slotte, degene die de schenking ontvangt moet aangifte schenkbelasting doen van het bedrag wanneer:

  • Diegene de schenking van zijn of haar ouders krijgt en het bedrag hoger is dan €5.363
  • Diegene de schenking van iemand anders krijgt en het bedrag hoger is dan €2.147

 

Notaris

Als je erfbelasting wilt besparen, dan is het verplicht om de schenking op papier vast te laten leggen in een notariële akte. Doe je dit niet, dan wordt het doel van de schenking op papier (besparing van erfbelasting) niet bereikt. In de schenkingsakte wordt onder andere vastgelegd: wat de hoogte van het bedrag is, wie de schenker is, wie de ontvanger is en wanneer het bedrag opeisbaar is.

Het is dus aan te raden om met de notaris te bespreken of een schenking op papier iets voor je is. Heb je nog vragen of ben je van plan om een schenking te doen? Bij Lambeck Harms Notarissen voorzien we je graag van hulp en advies.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This