Schenken

Ter besparing van erfbelasting (belasting over een erfenis) schenken ouders vaak bedragen aan hun kinderen. Dit kan op verschillende manieren. De eerste manier is een directe schenking aan de kinderen.

In deze video legt Kandidaat-notaris Marieke Scheepstra uit hoe het schenken aan je kinderen in zijn werk gaat en waarvoor je de notaris nodig hebt.

Wat mag u schenken?

In 2015 mag u jaarlijks een bedrag van € 5.277,- belastingvrij aan ieder van uw kinderen schenken. Bovendien mag eenmalig gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling (€ 25.322,-) voor een schenking aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. Aan deze eenmalige verhoging zijn geen voorwaarden verbonden. Deze verhoogde vrijstelling mag ook nog eenmaal verhoogd worden naar € 52.752,-, hier zitten wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Deze schenking mag namelijk alleen worden gebruikt voor specifieke grote uitgaven, namelijk voor de aankoop van een woning of het betalen van een dure studie. Ook is het mogelijk om deze schenking op te splitsen. Dan schenkt u eenmaal het eerstgenoemde bedrag zonder voorwaarden en later het restant. Wanneer dit restant geschonken wordt, moet er wel worden voldaan aan de gestelde voorwaarden. Wilt u een schenking doen aan een overige ontvanger, bijvoorbeeld een kleinkind, dan bedraagt de vrijstelling € 2.111,-.

Wat doen deze schenkingen?

Het doen van schenkingen verkleint het vermogen van de ouders. De erfbelasting wordt hoger naarmate er meer vermogen is. Als de erfenis van de ouder door schenkingen kleiner is, zal dus minder erfbelasting verschuldigd zijn.

Tarieven schenkbelasting

Wanneer de schenking hoger is dan de vrijstelling, moet er over het overige gedeelte schenkbelasting worden betaald. Het percentage schenkbelasting dat je moet betalen, hangt af van je relatie tot de schenker.

 

Deel van de belaste verkrijging

in euro’s

Partner of kinderen Kleinkinderen Overige verkrijgers
0 tot 121.296 10% 18% 30%
121.296 en hoger 20% 36% 40%
Share This