Stel je voor mevrouw A is eind 2008 overleden en kort voor haar overlijden is ruim € 72.000,00 opgenomen van haar bankrekening. Het is alleen onduidelijk waar het geld is gebleven en daarom heeft de belastinginspecteur een aanslag opgelegd ten name van een onbekende verkrijger waarbij is uitgegaan van een netto-schenking van € 72.000,00. Dat houdt in dat de inspecteur meent dat de verschuldigde belasting voor de rekening van (de erfgenamen van) mevrouw A moet komen. De aanslag bedraagt bijna € 70.000,00. De aanslag blijft onbetaald en de inspecteur heeft daarom de erfgenamen van mevrouw A voor de betaling aansprakelijk gesteld.

Wie heeft gelijk?

De erfgenamen stellen echter dat een aanslag aan een onbekende verkrijger niet mogelijk is, omdat voor een schenking aanvaarding door de verkrijger nodig is. De rechtbank stemt hier niet in mee in. De omstandigheid dat de verkrijger onbekend is, is geen belemmering om een belaste schenking te kunnen aannemen. De erfgenamen moeten het bedrag van de aanslag dus alsnog betalen.

Stel dat het bedrag van € 72.000,00 niet was opgenomen, dan zou in dat geval het bedrag door de erfgenamen zijn verkregen. De verschuldigde belasting daarover zou dan maximaal € 48.960,00 bedragen maar waarschijnlijk veel minder.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jan-Jaap Lambeck.

Share This