Vanaf januari 2017 is het weer mogelijk om €100.000 te schenken voor de eigen woning zonder dat over dit bedrag schenkbelasting is verschuldigd. Normaliter kan de schenkingsvrijstelling oplopen tot maximaal €52.752 (2015) als een ouder aan een kind schenkt. De verruiming naar €100.000 betreft niet alleen eigen kinderen, maar aan iedereen jonger dan 40 jaar mag dit bedrag worden geschonken.

De vrijstelling heeft als doel om de eigenwoningschuld te verminderen. Het is een voorwaardelijke vrijstelling, die vervalt als achteraf blijkt dat de schenking niet aan de eigen woning is besteed. Overigens mag de schenking alleen worden gebruikt voor de verkrijger zelf, niet voor zijn fiscale partner. Dit houdt in dat de verkrijger de schenking alleen mag gebruiken voor aflossing van zijn eigen deel in de eigenwoningschuld. Zonder verdere actie valt de schenking in een eventuele gemeenschap van goederen van de verkrijger. Om te voorkomen dat (ex-)schoonkinderen profiteren van een schenking, kan een zogenaamde uitsluitingsclausule worden opgenomen in een notariële akte van schenking, of kan anderszins worden bepaald dat de uitsluitingsclausule van toepassing is.

Voorwaarden schenkingsvrijstelling

De voorwaarden zijn:

  • de vrijstelling geldt voor iedere verkrijger tussen 18 en 40 jaar;
  • de verkrijger kan ‘per schenker’ maar één keer een beroep doen op de vrijstelling;
  • de verkrijger moet van de schenking aangifte doen;
  • de vrijstelling mag maar één keer worden benut;
  • de schenking moet worden gebruikt voor de eigen woning.

Gebruik voor de eigen woning houdt in:

  • de aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning;
  • aflossing van de eigenwoningschuld;
  • aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning;
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming m.b.t. de eigen woning.

Overgangsregeling schenkingsvrijstelling

Moet er worden gewacht tot 2017 voor een belastingvrije schenking? Er is een overgangsregeling in de maak voor het geval in 2015 of 2016 een schenking wordt gedaan voor de eigen woning en gebruik wordt gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van nu maximaal €52.752, het restant nog in 2017 mag worden geschonken. Dit geldt ook als de eenmalig verhoogde vrijstelling in 2015 of 2016 nog niet volledig is benut.De schenkingsvrijstelling kan ook op een andere manier gebruikt worden voor een woning die in 2015 of 2016 wordt gekocht. Dit kan door het bedrag eerst te lenen aan de verkrijger en om dat bedrag dan in 2017 weer kwijt te schelden. Belangrijk is dat zowel de woning als de lening moeten voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst.

Voorstel schenkingsvrijstelling

D66 wil dat de voorgestelde eenmalige belastingvrije schenking ook in delen mag worden gedaan. Ook andere partijen, zoals het CDA, de SP en de VVD, staan positief tegenover gespreid schenken. D66 kamerlid Steven van Weyenberg zegt dat niet iedereen €100.000 beschikbaar heeft om in één keer te kunnen schenken. Hij begrijpt niet dat ouders bijvoorbeeld niet nu €20.000 mogen schenken aan hun kind voor de aanschaf van de woning en vijf jaar later nog eens €20.000 om een deel van de hypotheek af te lossen.

Wil je meer informatie over dit onderwerp of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This