Wanneer je vermogen wilt schenken, komen er verschillende dingen bij kijken. Allereerst wil je natuurlijk weten hoe het zit met de schenkbelasting. Vanaf 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning tijdelijk verruimd. Maar wat houdt deze vrijstelling precies in en welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?

Schenkingsvrijstelling: hoe zat het ook alweer?

Elk jaar mag je tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken, hoe hoog dit bedrag is, hangt af van je relatie met de ontvanger van de schenking. Voor schenkbelasting gelden vrijstellingen, de vrijstelling voor je kinderen is bijvoorbeeld hoger (€ 5229 in 2014), dan van voor andere personen (€ 2092 in 2014). Daarnaast bestaan er ook bijzondere situaties waarin minder of geen schenkbelasting betaald hoeft te worden, bijvoorbeeld bij de schenking van een onderneming. Wanneer je meer schenkt dan de vrijstelling, zal de ontvanger van de schenking hier schenkbelasting over moeten betalen.

Tijdelijke verhoging van schenkingsvrijstelling

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is de schenkingsvrijstelling tijdelijk verhoogd naar 100 duizend euro. Met de nieuwe verruiming van de schenkbelasting hoeft het niet langer te gaan om de schenking van een ouder aan een kind, maar kan het elk familielid of een derde betreffen. Daarnaast vervalt bij deze tijdelijke vrijstelling ook de eis dat de ontvanger van de schenking tussen de achttien en veertig jaar moet zijn.

Er zijn echter wel een paar voorwaarden aan deze tijdelijke vrijstelling verbonden. De ontvanger moet het geld namelijk gebruiken voor:

  • verwerven van de eigen woning
  • verbeteren of onderhouden van de eigen woning
  • aflossen van de eigenwoningschuld
  • afkoop verschuldigde rechten van erfpacht, opstal en beklemming
  • aflossen van de restschuld van de verkochte eigen woning

Wanneer de schenking gebruikt wordt voor de aankoop van de woning of aflossing van de eigenwoningschuld, dan moet het geld in 2014 besteed zijn. De overdracht van de woning of aflossing van de hypotheekschuld zal dus in 2014 moeten plaatsvinden.

Vanaf 1 januari 2015 komt de tijdelijke vrijstelling te vervallen en gaat het weer terug naar de oude eenmalige vrijstelling van € 51.407 van een ouder aan een kind. De schenking moet voor 1 januari 2015 hebben plaatsgevonden, maar het huis hoeft dan nog niet verbouwd te zijn. De verbouwing van de woning moet voor 1 januari 2017 afgerond zijn.

Share This