Het gemiddelde forfaitaire rendement op box 3 vermogen, dus ook spaargeld, gaat met ingang van 1 januari aanstaande omhoog. Op dit moment wordt gerekend met een forfaitair rendement van 4% en dat rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. De belastingdruk wordt daarmee 1,2% van het vermogen in box 3.

Vanaf volgend jaar zijn er drie schijven:

  • van €0,00 – €100.000,00 is het forfaitair rendement 2,9%
  • van €100.000,00 – €1.000.000,00 is het forfaitair rendement 4,7%
  • boven €1.000.000,00 is het forfaitair rendement 5,5%

De vrijstelling wordt €25.000,00 en de forfaitaire rendementen worden belast tegen 30%.

 

Voorbeeld 1

Mevrouw Spaarder heeft op 1 januari 2016 een bedrag van €500.000,00 op een spaarrekening staan met een rentevergoeding van 0,5%. Dat levert haar een rentevergoeding op van €2.500,00 per jaar. Op dit moment is mevrouw Spaarder over haar spaargeld vermogensrendementsbelasting verschuldigd van bijna €5.700,00. Ze betaalt dus veel meer belasting dan de rente die ze ontvangt.

Voorbeeld 2

Mevrouw Spaarder heeft op 1 januari 2017 een bedrag van €500.000,00 op een spaarrekening staan met een rentevergoeding van 0,5%. Dat levert haar een rentevergoeding op van €2.500,00 per jaar. Over haar spaargeld zal mevrouw Spaarder in het belastingjaar 2017 vermogensrendementbelasting verschuldigd zijn van bijna €6.300,00. Ze betaalt dus in 2017 nog meer belasting dan in 2016.

Voorbeeld 3

Mevrouw Spaarder brengt haar spaargeld onder in een spaargeld B.V. Het echte rendement (€2.500,00) wordt belast in box 2. Eerst tegen een tarief van 20% en als het rendement wordt uitgekeerd nog eens tegen 25%. Dat resulteert in een gecombineerd tarief van 40% . Mevrouw Spaarder is dus €1.000,00 aan belasting verschuldigd. In plaats van vermogensvermindering vindt vermogensvermeerdering plaats als mevrouw Spaarder haar vermogen in een spaargeld B.V. onderbrengt en dat dus ieder jaar maar weer.

 

Spaargeld B.V.

Een spaargeld B.V. is dus een prima alternatief om de onredelijke heffing in box 3 te vermijden. Een spaargeld B.V. is vaak al aantrekkelijk vanaf een vermogen van €125.000,00 en vanaf €175.000,00 als je een fiscale partner hebt.

Voor de oprichting van een spaargeld B.V. is een notariële akte noodzakelijk. Een spaargeld B.V. is niet anders dan een gewone B.V. Je wordt aandeelhouder en bestuurder van de spaargeld B.V., dat wil zeggen dat niemand anders dan jij beslist over de B.V. Je kunt te allen tijde geld uit de spaargeld B.V. opnemen. Dat gaat in een paar eenvoudige, formele stappen.

 

Neem gerust contact op met Lambeck Harms Notarissen voor meer informatie of maak vrijblijvend een afspraak.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This