Uit de Familiemonitor van Netwerk Notarissen blijkt dat in 2016 de helft van 1.300 respondenten geen contact meer heeft met een of meer familieleden. Een van de meest voorkomende oorzaken hiervan was ruzie over erfenissen. Wanneer geen duidelijk testament is opgesteld, zijn ruzies aannemelijker. Een stijging van ruzies door erfenissen komt onder andere doordat er meer samengestelde gezinnen zijn. Hierdoor zitten families ingewikkelder in elkaar. Ook zijn mensen mondiger geworden.

Ongelijke verdeling onder kinderen

Ook ontstaan vaak problemen als ouders hun kinderen tijdens het leven of in het testament ongelijk behandelen. 84% van de respondenten van de Familiemonitor vindt dat ouders hun kinderen financieel gelijk moeten behandelen. Advies voor als je dit niet wilt? Maak het bespreekbaar en leg de ongelijke verdeling duidelijk uit. Dit kan door een duidelijke uitleg in het testament, maar het is nog meer aan te raden om van tevoren met je erfgenamen te bespreken wat ze te wachten staat. Dit voorkomt conflicten.

Maak de erfenis bespreekbaar

Mensen doen altijd geheimzinnig over testamenten: ouders vertellen niet aan hun kinderen wat ze te wachten staan en kinderen vragen er niet naar. Toch kan het na je overlijden problemen voorkomen als je de erfenis voor je overlijden al bespreekbaar maakt. Dit is beter voor de familiebanden.

Wil je een testament laten opstellen? Hier kun je een offerte aanvragen.

Naar: FD

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This