Weinig stellen trouwen tegenwoordig nog in algehele gemeenschap van goederen, zo blijkt uit een onderzoek van Netwerk Notarissen onder 222 notarissen. Vorig jaar trouwde de meerderheid nog in algehele gemeenschap van goederen, namelijk ongeveer driekwart van alle koppels. De reden van deze afname is de inwerkingtreding van de Wet Beperkte gemeenschap van goederen.

Nieuwe wettelijke regeling

Op 1 januari 2018 is de Wet Beperkte gemeenschap van goederen in werking getreden. Deze wet houdt in dat wanneer je zonder het maken van huwelijkse voorwaarden trouwt, je trouwt in beperkte gemeenschap van goederen en dus niet langer in algehele gemeenschap van goederen. Alle persoonlijke bezittingen en schulden die je vóór het huwelijk bezit, blijven alleen van jou. De bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen, worden gezamenlijk en worden bij scheiding eerlijk over beide partners verdeeld. Erfenissen en schenkingen, ongeacht of deze vóór of tijdens het huwelijk worden verkregen, blijven alleen van degene die deze ontvangt (tenzij de erflater of schenker anders bepaalt).

Sterke afname

Netwerk Notarissen hield een onderzoek onder 222 aangesloten notarissen om te kijken hoe vaak nog wordt gevraagd naar de ‘oude’ methode, namelijk trouwen in algehele gemeenschap van goederen. Volgens Netwerk Notarissen wordt in slechts 13 procent van de gevallen naar de notaris gestapt om te trouwen in algehele gemeenschap van goederen. Vaak kiezen koppels, na te zijn voorgelicht door de notaris, voor andere opties. Een van deze opties is het trouwen in ‘obligatoire’ gemeenschap van goederen. Dit betekent dat wanneer een van de partners eigenaar is van een huis, de andere partner geen mede-eigenaar wordt van het huis maar wel recht krijgt op de helft van de waarde van het huis.

Ga je zelf binnenkort trouwen en wil je meer weten over de mogelijkheden? Voor vragen en advies kun je altijd bij ons terecht.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This