Vanaf 1 januari 2010 is er een nieuwe Successiewet. De belangrijkste veranderingen? De tarieven gaan omlaag en de vrijstellingen omhoog. Hieronder geven wij antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe Successiewet. Er is ook een speciaal magazine gemaakt over de nieuwe Successiewet. Dat magazine heet Voor Nu En Later.

Wilt u zeker weten of de veranderingen ook invloed hebben op uw persoonlijke situatie, dan kunt u het beste een afspraak maken met uw notaris.

Hoe heet de belasting die ik moet betalen volgens het Successierecht?

Als u een erfenis of schenking krijgt, moet u daarover erf- of schenkbelasting betalen. U hoeft niet altijd over het hele bedrag belasting te betalen. In bepaalde situaties krijgt u namelijk een (gedeeltelijke) vrijstelling.

Erf- en schenkbelasting; waarom moet ik dat eigenlijk betalen?

In Nederland moet u belasting betalen over alles waardoor uw draagkracht wordt vergroot. Of het nu gaat om inkomsten uit hard werken, een lot uit de loterij, een schenking of een erfenis.

Maar over een erfenis of schenking is toch al belasting betaald?

Dat klopt. De persoon die het geld nalaat of schenkt heeft bijvoorbeeld al inkomstenbelasting of vermogensrendementsheffing moeten betalen. Maar bij erf- en schenkbelasting gaat het niet om de persoon die het geld nalaat of schenkt. Het gaat om de persoon die het geld krijgt. Als u een schenking of erfenis ontvangt, neemt uw draagkracht toe. En daarom moet u over de schenking of erfenis belasting betalen. De tarieven voor erf- en schenkbelasting zijn vanaf 1 januari 2010 trouwens wel een stuk lager en de vrijstellingen een stuk hoger.

Klopt het dat bedrijfsopvolging voortaan goedkoper geregeld kan worden?

Voor familiebedrijven wordt het makkelijker de bedrijfsopvolging te regelen. De waarde van het bedrijf is voor een miljoen euro (voorwaardelijk) vrijgesteld van successiebelasting. Als het bedrijf meer waard is, moet over het meerdere 17 procent worden betaald. Voor kinderen komt dat neer op een tarief van 10 of 20 procent. Dat bedrag mag over tien jaar worden uitgesmeerd.

Wat als ik geen familie meer heb en alles naar vrienden gaat?

In de oude wet moesten derden, zoals vrienden, erg veel successiebelasting betalen. Het toptarief was maar liefst 68%. In de nieuwe wet betalen derden maximaal 40% over de schenking of erfenis.

Is een testament voortaan verplicht?

Een testament is niet verplicht. Het is natuurlijk wel verstandig om alles nu alvast goed te regelen. Maar het hangt af van uw persoonlijke situatie op welke manier u dat doet. Dat kan bijvoorbeeld met een testament, maar ook in een samenlevingscontract of bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Uw notaris kan u hierin adviseren.

Wat zijn de nieuwe tarieven en vrijstellingen?

Hieronder staan de nieuwe tarieven en vrijstellingen.

Vrijstellingen bij schenken

€ 5000 kinderen

€ 24.000 kinderen van 18 tot 35 jaar (eenmalig)

€ 50.000 kinderen van 18 tot 35 jaar (eenmalig, en alleen als de schenking wordt gebruikt voor huis of studie)

€ 2000 overige begunstigden

Vrijstellingen bij erven

€ 600.000 partners

€ 19.000 (klein)kinderen

€ 57.000 zieke/gehandicapte kinderen

€ 45.000 ouders

€ 2.000 overige begunstigden

Nieuwe tarieven (exclusief vrijstellingen)

De tarieven hieronder laten zien wat u moet betalen als u een schenking of erfenis ontvangt die hoger is dan de vrijstelling.

Voor derden (zoals vrienden, neven, nichten)

40 procent voor schenkingen en erfenissen voor het deel boven de € 118.000

30 procent voor schenkingen en erfenissen tot € 118.000

Van grootouders naar kleinkinderen

36 procent voor schenkingen en erfenissen voor het deel boven de € 118.000

18 procent voor schenkingen en erfenissen tot € 118.000

Van ouders/partners naar kinderen

20 procent voor schenkingen en erfenissen voor het deel boven de € 118.000

10 procent voor schenkingen en erfenissen tot € 118.000

Van kind naar ouder

40 procent voor schenkingen en erfenissen voor het deel boven de € 118.000

30 procent voor schenkingen en erfenissen tot € 118.000

Tussen partners

20 procent voor schenkingen en erfenissen voor het deel boven de € 118.000

10 procent voor schenkingen en erfenissen tot € 118.000

Share This