Als je eigenaar wordt van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of stuk grond) of je verkrijgt recht op een onroerende zaak (bijvoorbeeld opstalrecht of erfpachtrecht) moet je overdrachtsbelasting betalen.

Bij verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel 6% overdrachtsbelasting over de waarde worden betaald. Het tarief bij verkrijging van woningen bedraagt echter 2%. De belastingdienst verstaat onder woningen: onroerende zaken die op het moment van de overdracht naar hun aard bestemd zijn voor bewoning. Tot een woning behoren ook zogenaamde aanhorigheden. Dit zijn onder andere: een tuin, garage, schuur of serre.

Wanneer is er sprake van een aanhorige garage? Een garage naast de woning op hetzelfde perceel gelegen is uiteraard aanhorig. Ook een garage die deel uitmaakt van hetzelfde gebouwencomplex als de woning, wordt tot de woning gerekend. Het tarief van 2% kan tevens van toepassing zijn wanneer de garage en de woning op aparte percelen liggen. Ze moeten dan wel in elkaars directe nabijheid liggen. Liggen de woning en de garage niet in elkaars directe nabijheid, dan wordt het tarief van 6% gehanteerd over de waarde van de garage.

Een ander voorbeeld is de koop van een woning met een stuk weiland. Stel dat er een weiland van twee hectare achter de woning ligt, gescheiden door een sloot of afrastering. Het weiland is niet aanhorig aan de woning. Er zal over het woongedeelte 2% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn en over het weiland 6%. Houd hier rekening mee als je een woning met een stuk grond koopt. Je bent namelijk aanzienlijk meer overdrachtsbelasting verschuldigd. De belastingdienst is al gauw van mening dat één hectare weiland een waarde vertegenwoordigd van € 40.000,00.

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Share This