In het derde kwartaal van 2021 zijn notarissen vooral druk geweest met hun familiepraktijk. Vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar passeerden ze 18 procent meer akten met huwelijkse voorwaarden, 7 procent meer levenstestamenten en ruim 2 procent meer testamenten. Verder nam het aantal nieuwe bv’s, na een maandenlange stijging, af.

Familiepraktijk blijft groeien

Het aantal akten in de familiepraktijk blijft volgens de respondenten toenemen. 25 procent laat weten een stijging te zien van het aantal nieuwe zaken, 9 procent meldt een afname. Waar de afname overwegend beperkt blijft tot minder dan 10 procent, is de stijging vrij sterk. Ruim 8 procent meldt een stijging tot 10 procent, ruim 15 procent laat weten een stijging te zien van meer dan 15 procent.

Aantal nieuwe bv’s neemt af

Vergeleken met vorig jaar september beperkt de daling van het aantal nieuwe bv’s zich afgelopen maand tot 1,5 procent, maar vergeleken met augustus 2021 nam het aantal nieuwe bv’s in september af met bijna 30 procent. Ondanks dat zijn de vooruitzichten niet slecht. Uit het maandelijks onderzoek van de KNB blijkt dat bij bijna 30 procent van de respondenten het aantal nieuwe zaken in de vennootschapspraktijk is toegenomen; bij ruim 12 procent met minder dan 10 procent en bij 15 procent van de respondenten ligt de toename tussen 10 en 25 procent. 17 procent van de respondenten meldt echter een afname van het aantal nieuwe zaken. Bij 9 procent blijft die daling beperkt tot minder dan 10 procent, bij ruim 5 procent ligt die daling tussen de 10 en 25 procent.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This