Als je als zelfstandig ondernemer gaat trouwen, zijn er een aantal zaken die jij en je partner in overweging zullen moeten nemen. Aan het ondernemerschap zitten namelijk risico’s verbonden die ook voor jouw partner zullen gelden als jullie in gemeenschap van goederen trouwen. Zowel eigendom als schuld worden dan gedeeld, ook als jullie gaan scheiden. In deze blog leggen we je meer uit over trouwen en het ondernemerschap. Nu is het wel zo dat per 1 januari 2018 de nieuwe huwelijksregels gelden. De algehele gemeenschap van goederen bestaat dan het niet meer, maar voor verkrijgingen tijdens het huwelijk geldt wel dat gemeenschap van goederen van toepassing is. Dit betekent dat als je een onderneming begint tijdens het huwelijk, deze onderneming van jou én je partner is, tenzij je vooraf huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt.

Als ondernemer trouwen in gemeenschap van goederen

Trouwen in gemeenschap van goederen kan bij een faillissement behoorlijk negatief uitpakken. De schuld die bij een faillissement ontstaat is namelijk niet alleen meer van jou, maar ook van je partner. Daarom is trouwen onder huwelijkse voorwaarden populair bij ondernemers. Maar, kijk dan alsnog uit bij faillissement. Dan geldt namelijk de faillissementswet. Als de woning op naam van de partner van de ondernemer staat, maar er een investering in de woning van een gemeenschappelijke rekening is gedaan, dan valt de woning namelijk geheel in het faillissement.

Verschillen in rechtsvorm

Niet alleen is de aansprakelijkheid van je partner afhankelijk van jullie burgerlijke staat, ook hangt dit af van de rechtsvorm van je onderneming. Bij een besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv) heeft je onderneming bijvoorbeeld zelf rechtspersoonlijkheid waardoor jij en je partner niet aansprakelijk zijn voor de schulden van je onderneming. Bij ondernemingen als een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (vof) werkt dit anders; er wordt bij deze vormen geen onderscheid gemaakt tussen jouw privévermogen en het vermogen van je onderneming: jij en je partner lopen dan vanzelfsprekend meer risico bij eventuele schulden of faillissement. Meer informatie over het kiezen van een rechtsvorm met alle haken en ogen kun je vinden op het ondernemersplein. Laat je sowieso altijd goed informeren, hiervoor kun je ook bij ons terecht.

Scheiden als ondernemer

Zoals hierboven al is aangegeven, is er als je zzp’er bent of een eenmanszaak hebt geen verschil tussen je eigen- en het ondernemingsvermogen. Als jullie in gemeenschap van goederen getrouwd waren, maar gaan scheiden gaat de helft van het ondernemingsvermogen dus naar je (ex-)partner. De waarde van een onderneming is echter vaak lastig vast te stellen omdat deze deels bestaat uit winstverwachting voor de komende jaren. Het lijkt krom, maar het is zeker verstandig om over na te denken voordat je gaat trouwen: wil je je eventuele ex-partner betalen voor de inzet die je zelf nog moet gaan leveren?
Natuurlijk zijn hier oplossingen voor. Jij en je (ex-)partner kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen een afbetalingsregeling te treffen of je kunt je (ex-)partner een aandeel bieden in de toekomstige winst van je onderneming. Een nadeel is dat je jaren aan elkaar gekoppeld blijft. Als je dit niet wilt kun je ervoor kiezen om andere waardevolle zaken toe te delen, bijvoorbeeld jullie huis.

Je moet sowieso altijd zeker van je zaak zijn als je gaat trouwen, maar als ondernemer is dit nog net even wat belangrijker. Laat je daarom goed informeren.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This