Om bestrijding van malafide praktijken (bijvoorbeeld belastingfraude) tegen te gaan, vindt de notariële beroepsgroep het belangrijk dat geldstromen ter zake van de aan- en verkoop van onroerend goed volgens strenge regels verlopen. Het uitbetalen van gelden vanaf de derdenrekening van de notaris is aan strenge regels gebonden. Op 1 januari 2008 is de beleidsregel beperking uitbetaling derdengelden bij onroerend goed transacties in werking getreden. Inmiddels is de beleidsregel uitgegroeid tot een notarieel reglement, dat van toepassing is op alle transacties waarbij een notaris is betrokken.

Wat houdt dit in

De hoofdregel is dat de notaris verplicht is de (verkoop)opbrengst over te maken op een bankrekening van de partij die, krachtens de in de akte neergelegde transactie, recht heeft op de betaling. Het bedrag moet worden overgemaakt op een bankrekening van deze partij, maar er zijn uitzonderingen. Dit zijn betalingen die in nauw verband staan met de transactie en waarvan het bestaan ook eenvoudig te controleren is. Voorbeelden daarvan zijn: betalingen ingevolge de aflossing van een hypothecaire geldlening, betalingen aan verenigingen van eigenaars of betalingen aan tussenpersonen, zoals makelaars, taxateurs, adviseurs en hypotheekbemiddelaars.

Het is de notaris niet toegestaan om andere schulden te voldoen. Een belangrijk punt is ook dat het geld moet worden overgemaakt in dezelfde verhouding als waarin de partijen daartoe zijn gerechtigd (bij gezamenlijke eigendom, ieder 50%). Hiervan afwijken is eventueel mogelijk in het kader van een verrekening bij het einde van een huwelijk of het einde van gemeenschappelijke huishouding.

In de praktijk

Een voorbeeld uit de praktijk is de waarborgsom. In koopovereenkomsten wordt vaak afgesproken dat de koper een waarborgsom moet storten. Soms stort een familielid de waarborgsom namens de koper op de derdenrekening van de notaris. Na de overdracht en de verrekening van de kosten wil de koper dat de notaris (het restant van) de waarborgsom weer terugstort op de bankrekening van het familielid. Dit is alleen niet toegestaan, omdat het familielid geen partij is bij de overdracht.

Overigens is het de notaris wel toegestaan om schulden af te lossen als dit door de hypothecaire geldverstrekker als voorwaarde wordt gesteld voor het passeren van de akte.

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem contact met ons op.

Share This