Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de cijfers van het afgelopen decennium op een rijtje gezet. Ook wat betreft de economie en de huizenmarkt heeft Nederland nogal wat veranderingen doorgemaakt.

 

Huizenmarkt

Het aantal woningen groeide tussen 2012 en 2018 volgens het CBS tot 7.814.912 woningen. Dit betekent dat er ongeveer 360 duizend woningen zijn bijgekomen sinds 2012, een groei van 4,9 procent. Ook is het aantal huishoudens toegenomen, namelijk met 4,6 procent. Het was dus zeker noodzakelijk dat het aantal woningen toenam, waarmee deze groei kon worden opgevangen.

 

Economie

Het aantal werkenden is toegenomen naar 9.552.000 mensen in 2019. Dit zijn 587.000 mensen meer dan in 2010. Het aantal zelfstandigen steeg het sterkst, namelijk met 11 procent. De inkomens zijn ook gestegen: het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking nam 8 procent toe in de periode 2010-2018. In 2010 was dit gemiddeld 40.017, in 2018 is dit gestegen naar 43.224 euro per hoofd van de bevolking.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This