Elk jaar worden er op 1 januari nieuwe wetten, regels en tarieven van kracht. Ook in 2018 is dit weer het geval. In de komende twee blogs zetten we op een rijtje wat er in 2018 voor (toekomstige) huizenbezitters gaat veranderen.

Inkomen partner telt 70% mee

Goed nieuws voor tweeverdieners! In 2018 gaat het percentage omhoog dat van het inkomen van de minst verdienende partner wordt meegenomen bij het bepalen van een lening. In 2016 is dit percentage op 60% gezet, maar in 2018 wordt dit verhoogd naar 70%. Het doel is om dit percentage de komende jaren te laten stijgen naar 100%.

Hypotheekrente over restschulden niet langer fiscaal aftrekbaar

In 2017 was het nog mogelijk om de rente over meegefinancierde restschulden 15 jaar lang fiscaal af te trekken. Deze tijdelijke maatregel loopt per 1 januari 2018 af.

LTV daalt

De loan-to-value, het maximaal te lenen percentage voor de aankoop van een huis, wordt lager. In 2017 was dit nog 101% van de aankoopprijs van de woning, maar in 2018 wordt dit percentage naar beneden bijgesteld naar 100%. Dit houdt in dat kopers extra kosten als hypotheekbemiddelingskosten, taxatiekosten of bijvoorbeeld een verbouwing uit eigen zak moeten betalen. Lees hier meer over de verlaging van de loan-to-value.

Eigenwoningforfait

Het belastingpercentage over een eigen woning, het eigenwoningforfait, wordt verlaagd voor woningen met een WOZ-waarde tussen de €75.000 en €1.060.000. Het percentage wordt verlaagd van 0,75% naar 0,70%. Van de verlaging van het eigenwoningforfait zal echter niet veel te merken zijn, omdat in veel gevallen de WOZ-waarde zal stijgen.

Hypotheekrente daalt naar 49,5%

In 2018 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5%. De hypotheekrente gaat hiermee van 50% naar 49,5%. De hypotheekrenteaftrek zal dalen tot het 38% is, in 2041 wordt dit het geval.

Aanpassing NHG grens

In 2018 wordt de NHG grens bijgesteld. De Nationale Hypotheek Garantie is de garantie dat de geldverstrekker zijn geld terugkrijgt, ook als de geldnemer dit niet kan betalen. De volgende veranderingen worden in 2018 doorgevoerd:

  • De gemiddelde koopsom gaat van €245.000 naar €265.000
  • De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is €265.00 (= 100% van de marktwaarde)
  • De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende maatregelen is €280.900 (= 106% van de marktwaarde)

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This