Waarom de koopovereenkomst inschrijven?

Het inschrijven van een koopovereenkomst in de openbare registers van Het Kadaster (ook wel Vormerkung genoemd) zorgt ervoor dat de koper van een woning beschermd wordt tegen onder andere een eventuele beslaglegging op die woning. Een beslag dat wordt gelegd op de woning ná het inschrijven van de koopovereenkomst, kan niet tegen de koper worden ingeroepen.

Inschrijven van de koopovereenkomst: de huidige situatie

De hiervoor genoemde bescherming van de koper, kan na het inschrijven van de koopovereenkomst, onder de huidige wetgeving, tóch omzeild worden. Indien het beslag niet wordt gelegd op de woning, maar op de nog door de koper te betalen koopprijs, kan de levering van de woning niet zomaar doorgaan. De koper kan door het beslag op de koopprijs namelijk niet op de derdenrekening van de notaris storten. Zolang de koopprijs niet betaald wordt, zal de woning ook niet geleverd worden.

Inschrijving van de koopovereenkomst: wetsvoorstel

Om bovenstaande situatie in de toekomst te voorkomen, is er een wetsvoorstel opgesteld. De Tweede Kamer en Eerste Kamer hebben met het hiervoor genoemde wetsvoorstel ingestemd. Op 1 januari 2016 zal de wetswijziging inwerkingtreden. Met de nieuwe regeling wordt er veel onzekerheid bij de verkoper en de notaris weggenomen.

Wat verandert er onder de nieuwe wetgeving?

  • Onder de nieuwe wetgeving kan de koper, ondanks het gelegde beslag, de koopprijs naar de derdenrekening van de notaris overmaken. De levering van de woning kan dus gewoon doorgaan. Belangrijk hierbij is wel dat het beslag niet mag zijn gelegd vóórdat de koopovereenkomst is ingeschreven
  • Wanneer er ná het inschrijven van de koopovereenkomst beslag wordt gelegd op de woning ten laste van de verkoper, kan na levering dit beslag veranderd worden in een beslag op de aan de verkoper toekomende verkoopopbrengst, die op de derdenrekening van de notaris staat. De beslaglegger kan zich dan verhalen op het bedrag dat overblijft na betaling van hypotheekhouder(s).
Share This