Steeds meer bedrijven investeren in verduurzaming, blijkt uit een onderzoek in opdracht van de ING.  En dat ondanks de coronacrisis. Van de ruim 250 ondervraagde bedrijven zegt meer dan de helft verduurzamen belangrijker te zijn gaan vinden tijdens deze crisis. Een derde van de bedrijven met tussen de 100 en 250 mensen in dienst heeft het afgelopen jaar zelfs extra geïnvesteerd in het verduurzamen van de organisatie.

Duurzame investeringen

Annemein Kolk, directeur Zakelijk bij ING, zegt dat ze het afgelopen jaar de vraag naar financiering van duurzame investeringen heeft zien toenemen. Bedrijven willen volgens ING voorbereid zijn op de toekomst. “Door de coronacrisis lijkt de noodzaak van verduurzaming groter geworden voor bedrijven. Een klimaatcrisis leek altijd ver weg, maar ondernemers hebben nu gevoeld wat de gevolgen kunnen zijn van een crisis”, zegt Kolk. Bedrijven nemen nu steeds meer maatregelen om energie te besparen, afval te scheiden en om te recyclen. Er is zelfs een toenemend aantal bedrijven dat nog grotere investeringen doet, onder andere het produceren van duurzame producten en het omlaag brengen van de CO2-uitstoot.

Toenemend aantal investeringen

Het merendeel van de bedrijven denkt de gemaakte investeringen binnen vijf à tien jaar te hebben terugverdiend, blijkt uit het onderzoek. De meeste bedrijven financieren de investeringen dan ook zelf, maar toch is er vorig jaar meer gebruik gemaakt van leningen en subsidies bij banken.

ING verwacht dat het aantal investeringen in verduurzaming alleen maar zal toenemen. “Hoewel bedrijven in bijvoorbeeld de horeca of evenementensector nu veel pijn voelen, zijn er ook bedrijven die na de eerste lockdown heel snel herstelden. Juist zij gaan de komende tijd nog meer willen verduurzamen”, verwacht Kolk.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This