Stel je voor je komt beiden te overlijden en je laat je kinderen achter, heb jij dan de voogdij goed geregeld? Het is natuurlijk niet een leuk onderwerp om te bespreken, maar het is toch belangrijk om hierop goed voorbereid te zijn. Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt over de voogdij van je kinderen, bepaalt namelijk de rechter wie de voogd wordt en dat kan natuurlijk iemand anders zijn dan diegene die jij in gedachte had. In deze blog is daarom te lezen waar je allemaal rekening mee moet houden en wat voogdij nou precies inhoudt.

Wat wil voogdij zeggen?

Voogdij is het gezag over een minderjarig kind dat niet meer door de ouders kan worden uitgevoerd. Dit betekent dat je als voogd de plicht hebt om de kinderen te voorzien van de basisbehoeften, belangrijke beslissingen te nemen voor de kinderen en de financiën te beheren. Ouders kunnen vastleggen in een testament of notariële akte wie de voogd wordt van de kinderen. Dit hoeft niet per se te gebeuren na de geboorte van het kind, maar dit kan zelfs al voor de geboorte geregeld worden. Sinds 1 april 2014 is het mogelijk om ook zonder een testament vast te leggen wie de voogd wordt over je kinderen. Dit kan door een registratie te maken in het gezagsregister.

Bepalen van een voogd

Er komen heel wat vragen kijken bij het bepalen van wie de voogdij krijgt over de kinderen. Wat vind je bijvoorbeeld belangrijk in de opvoeding van je kinderen? Waar gaan de kinderen wonen? Welke normen en waarden wil je meenemen in de opvoeding? Is de voogd geschikt om over de financiën van je kinderen te beslissen? Het is belangrijk om al deze zaken te bespreken met de toekomstige voogd. Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt over de voogdij, beslist een rechter wie de voogd wordt. Uiteraard wil het niet zeggen dat de aangewezen voogd verplicht wordt om de voogdij op zich te nemen. Wanneer iemand weigert deze taak op zich te nemen, dan zal de rechter iemand anders aanstellen.

Voogdij en een bewindvoerder

De voogd zorgt niet alleen voor de opvoeding en verzorging van de kinderen, maar is ook verantwoordelijk voor het vermogen. In sommige gevallen zullen de ouders beslissen dat de voogd niet geschikt is om te bepalen over het vermogen van de kinderen. In dit geval is het verstandig om een bewindvoerder te benoemen. In tegenstelling tot de voogdij, hoeft het bewind niet per se te eindigen als de kinderen achttien jaar zijn. Als ouder kan je namelijk beslissen tot welke leeftijd de bewindvoerder het beheer heeft over het inkomen en het geërfde vermogen van de kinderen. Op deze manier kun je bijvoorbeeld voorkomen dat het ene kind het geërfde vermogen netjes op de spaarrekening laat staan en het andere kind zijn spaarrekening laat leegstromen.

Voogdij en de notaris

Zoals je hebt kunnen lezen, komt er heel wat kijken bij het bepalen van de voogdij over je kinderen. Als je advies wil of als je vragen hebt over het regelen van de voogdij, kan je de notaris om hulp vragen. De benoeming van de voogdij wordt vastgelegd door de notaris in een notariële akte. Voor het bepalen van een bewindvoerder is het verplicht om deze afspraken vast te leggen in het testament bij de notaris.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This