Voogdij: testament of akte

In de meeste gevallen zal bij overlijden van een ouder de andere ouder alleen het gezag over de kinderen houden.

Een voogd aanwijzen

Wanneer beide ouders zijn overleden, benoemt de kantonrechter na overleg met beide families een voogd. Ouders kunnen ter voorkoming van “getouwtrek” als onderdeel van een testament of bij afzonderlijke akte een voogd benoemen. De voogd vertegenwoordigt de kinderen in burgerlijke en financiële zaken. Ouders kunnen voor de financiële zaken ook een aparte bewindvoerder aanstellen.

De rol van de notaris

De notaris kan in uw testament laten opnemen wie de voogd wordt wanneer de ouders komen te overlijden. Daarnaast kan de notaris ook een aparte akte opstellen waarin dit wordt vastgesteld.

Share This