Uw kinderen zijn uw belangrijkste bezit. Als u iets overkomt, is het belangrijk dat er duidelijkheid is wat er met uw kinderen moet gebeuren. U wilt natuurlijk dat uw kinderen goed terechtkomen. Daarom is het van belang eens goed na te denken over voogdij over uw kinderen.

Gezag en voogdij

Een kind minderjarig staat onder gezag of voogdij. Wanneer minderjarige kinderen door een ouder of door de ouders worden verzorgd, staan zij onder gezag. Verzorging door een niet-ouder wordt voogdij genoemd. Als er geen ouder meer is die voor het kind kan zorgen, zal een voogd moeten worden benoemd.

Wie wordt de voogd?

Als u tijdens leven een testament op heeft laten stellen waarin expliciet een voogd staat vermeld, dan zal deze persoon tot voogd worden benoemd over uw kind of kinderen. Mocht het zo zijn dat u dit niet heeft gedaan, dan bepaalt de rechter wie de voogd wordt. De rechter zal een voogd aanwijzen die meerderjarig is en die hij als geschikt ziet. De persoon die wordt aangewezen moet in ieder geval in goede geestelijke conditie zijn. Tevens kan de rechter een instantie als voogd aanwijzen, bijvoorbeeld bureau Jeugdzorg.

Testament en akte bij voogdij

Wanneer u zelf de controle wilt houden over de voogdij over uw kinderen, is het van belang om dit vast te laten leggen. Hiervoor heeft u bij de notaris twee mogelijkheden. Allereerst kunt u, naast de wijze waarop uw erfenis moet worden verdeeld, in uw testament vast laten leggen wie tot voogd moet worden benoemd. Daarnaast is het ook mogelijk om bij de notaris een aparte akte op te laten stellen. Hierin wordt simpelweg vermeld wie u als voogd aanwijst, mocht u overlijden. Wanneer u in uw testament een voogd aanwijst, betekent dit niet dat diegene de benoeming tot voogd ook moet accepteren. Om deze reden kunt u ook een alternatief (een reserve voogd) op laten nemen in uw testament of akte.

Mocht u meer informatie willen over het voogdijschap, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u verder helpen met het regelen van de voogdij.

Share This